Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » ZABRANIEC, Parafia Chrystusa Miłosiernego

ZABRANIEC, Parafia Chrystusa Miłosiernego

Ks. Wł. Skonieckiego 3, 05-079 Zabraniec

Niedziele i święta: 09:00, 11:30

Proboszcz: Ks. Gawryluk Wojciech, od 26.08.2015

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 23 kwietnia 1997 roku z części parafii Okuniew. Starania o budowę kaplicy rozpoczęły się złożeniem 1 września 1975 roku formalnego pisma z prośbą o pozwolenie na budowę. Powodów było kilka: droga do macierzystego kościoła wiodła przez poligon i często była zagradzana szlabanami i wartownikami.

Początkowo Ks. Włodzimierz Skoniecki, proboszcz w Okuniewie, nabył działkę z domem, przystosował go do celów sakralnych i począwszy od 26 grudnia 1980 roku, sprawował Msze Św. w niedziele. Z dniem 8 maja 1981 roku władza metropolitalna zezwoliła na przechowywanie Najśw. Sakramentu w kaplicy, a 12 maja 1981 roku Kard. Stefan Wyszyński nadał kaplicy tytuł Chrystusa Miłosiernego. Wpłynął na to fakt, że wojewoda siedlecki wydał pozwolenie na budowę 23 kwietnia 1981 roku, a właśnie w tym czasie przypadała 50 rocznica objawień Siostrze Faustynie.

Świątynia powstała dzięki staraniom Ks. Skonieckiego, który zakupił plac, zaprojektował świątynię (plany techniczne wykonał arch. Lech Domaszczyński z Warszawy, konstruktorem był inż. Kurek), zbudował ją i częściowo wyposażył. Kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II 7 lipca 1981 roku, a wmurował go Bp Kazimierz Romaniuk 10 października 1982 roku. 23 lipca 1992 roku władza diecezjalna mianowała Ks. Zbigniewa Wojciechowskiego pierwszym administratorem.

Kard. Józef Glemp poświęcił kościół 22 maja 1984 roku, a Bp Kazimierz Romaniuk konsekrował świątynię 29 października 1995 roku. Przed kościołem znajduje się murowana dzwonnica z dwoma dzwonami (Jan Paweł II-150 kg i Włodzimierz-70 kg), poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk 26 października 1998 roku, oraz kamień upamiętniający śp. Ks. Włodzimierza Skonieckiego.

726

Ostrowik, Trzcinka, Zabraniec

S. Wiśniewska Błażeja CSL, do 02.02.1967

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży