Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » WARSZAWA (Rembertów), Parafia św. Łucji Dziewicy i Męczennicy

WARSZAWA (Rembertów), Parafia św. Łucji Dziewicy i Męczennicy

Ignacego Paderewskiego 42, 04-450 Warszawa

Niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Dni powszednie: 7:30, 18:00

Niedziele i święta: 12:00-17:00, po Mszy wieczornej do 21:00 (pierwsze niedziele miesiąca)

Dni powszednie: 8:00-18:00 od poniedziałku do soboty, po Mszy wieczornej do 21:00 (pierwsze piątki miesiąca)

Proboszcz: Ks. Płochocki Zbigniew, od 14.08.2022
Wikariusz: Ks. Zgódka Filip Jan, od 26.08.2021
Rezydenci:
Ks. Grochowski Zbigniew, od 01.09.2012
Ks. Szcześniak Wacław, od 14.08.2022

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 stycznia 1981 roku z części parafii MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Od 1922 r. Rembertów należał do parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, a po 1928 r. do nowej parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie. Jeden z jej proboszczów, Ks. Stanisław Skrzeszewski, myślał o stworzeniu nowego ośrodka na Starym Rembertowie, jednak władze ludowe wydały zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych na działce Ks. Ryszarda Łapińskiego. Dopiero w roku 1973, już schorowany i na emeryturze, Ks. Ryszard Łapiński, w wielkiej tajemnicy i za aprobatą Kard. Wyszyńskiego, rozpoczął budowę kaplicy na własnej ziemi (działkę przekazano notarialnie na parafię w 2001 r.). Początkowo był to duży garaż, rozbudowany (do 100 m) i podwyższony w ciągu trzech lat przy pomocy dwóch kuzynów emerytów. Pierwszą Mszę Św. odprawił w kaplicy Ks. Łapiński 15 sierpnia 1974 roku. Władze i milicja w dniu 8 września nakazały kaplicę rozebrać, przywieziono nawet ludzi do tego zadania. Miejscowi wierni gromadzili się bez przerwy w dzień i w noc przez dwa tygodnie, a Kard. Wyszyński wyjeżdżając do Rzymu zapowiedział, że jeśli kaplicę rozbiorą, to opowie o tym całemu światu. 20 grudnia 1974 roku Kard. Wyszyński ustanowił kaplicę publiczną i ustanowił odpusty w dni Św. Łucji i Św. Józefa. 17 stycznia 1975 roku powstał tu ośrodek duszpasterski. Przez kolejne lata dwukrotnie rozbudowano kaplicę, za co oczywiście władze nakładały kary pieniężne. 8 września 1979 roku Ks. Prymas poświęcił kaplicę i trzy dzwony. W roku 1986 nadeszło z dawna oczekiwane pozwolenie na budowę kościoła, wykopy rozpoczęły się 25 marca tego samego roku. 8 września 1987 roku Kard. Józef Glemp wmurował kamień węgielny pochodzący z Grobu Pańskiego i grobu Św. Łucji w Syrakuzach, poświęcony przez Jana Pawła II. Budowę w stanie surowym ukończono w 1991 r. Prace nad wyposażeniem trwały do 14 września 1993 roku, wtedy Bp Kazimierz Romaniuk konsekrował świątynię.

6000

Rembertów: Aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera” (nieparzyste), Aleja Sztandarów, Bombardierów, Buchalteryjna, Budnicza, Czapnicza, Czwartaków, Drogistów, Dziewanowska, Dziewiarska, Jagodna, Jasówka, Jerzego, Kadrowa, Kaletnicza, Kamasznicza, Kanonierska, Kapelusznicza, Kapitańska, Karolówka, Katiuszy, Kordiana, Kramarska, Licealna, Listonoszy, Madziarów, Magenta, Masztalerska, Mokry Ług, Notarialna, Orbity, Pacholęca, Ignacego Paderewskiego, Pancerna, Pastuszków, Pielgrzymów, Pilarzy, Puszkarzy, Rękawicznicza, Roty, Smolarzy, Solferino, Strażacka (od Żołnierskiej), Strycharska, Szafarzy, Władysława Szeflera „Włada”, Szewska, Sztukatorska, Szyszaków, Zawiszaków, Zawodowa, Zdrowotna, Zecerska, Zesłańców Polskich, Zygmuntów, Żołnierska (parzyste od torów)

Domy zakonne:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek,
?️ Warszawa, ul. Roty 9, ? 22 611 88 70

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (Obliczanki),
?️ Warszawa, ul. Zawodowa 25, ? 22 611 99 59

S. Frymarska Katarzyna
S. Kruszewska Beata MC
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży