Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » SŁUPNO, Parafia Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza

SŁUPNO, Parafia Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 (kaplica w Sierakowie), 18:00

Dni powszednie: 06:45 (poza wakacjami), 07:30 (w wakacje), 17:00 (kaplica w Sierakowie), 18:00

Proboszcz: Ks. Jerzy Paweł Góralewicz CSMA, od 30.07.2023
Wikariusz: Ks. Mateusz Świtek CSMA, od 2023
Pomagający duszpastersko:

Ks. Stanisław Pyzik CSMA, od 2023

Parafię erygował Abp Henryk Hoser SAC 13 października 2010 roku, wydzielając ją z terytorium parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze. Pozwolenie na budowę kościoła i domu zakonnego uzyskano w czerwcu 2001 r., poprzedziła je zgoda ówczesnego biskupa diecezjalnego Bpa Kazimierza Romaniuka. 30 września 2001 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę oraz krzyż. Abp Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji, w dniu 27 listopada 2005 roku wmurował kamień węgielny. Ośrodek duszpasterski został powołany 25 grudnia 2007 r.l w czasie Pasterki. Koncelebrze przewodniczył, z ramienia Kurii Biskupiej, Ks. Dr kanclerz Wojciech Lipka. Administratorem został mianowany Ks. Maksymilian Sowa CSMA. Dekret zamiany ośrodka duszpasterskiego na parafię został wydany 15 września 2010 r., obowiązujący z dniem 13 października 2010 r. i podpisany przez Abpa Henryka Hosera SAC. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy Administrator Ks. Maksymilian Sowa CSMA i pełnił ten urząd do końca lipca 2014 r. W tym czasie były kontynuowane prace związane z wykończeniem świątyni, budynku plebani oraz terenu przykościelnego. Od sierpnia 2014 r. obowiązki proboszcza podjął Ks. Piotr Kluk CSMA. Zwiększył także w tym czasie skład personalny duszpasterzy parafii z dwóch na trzech kapłanów. Jesienią 2014 r. w znacznej części wykończono budynek plebani, co umożliwiło zamieszkanie i bycie kapłanów „na miejscu”, w parafii. W sierpniu 2015 r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Ks. Kazimierz Radzik erygował Dom Zakonny w Słupnie, w którym poświęcenia kaplicy zakonnej dokonał Ks. Bp Barek Solarczyk. W 2015 r. przeprowadzono pozytywnie odbiory budowlane budynku świątyni, domu zakonnego oraz terenu przykościelnego.
Aktualnie świątynia jest w trakcie – poza małymi uzupełnieniami – wykończona. Na dzwonnicy przylegającej do budynku świątyni zainstalowano cztery dzwony, które jesienią 2015 r. uroczyście poświęcił Ks. Bp Marek Solarczyk. Wykończono i wyposażono sale na cele duszpasterskie. Natomiast budynek domu zakonnego w znacznej części został wykończony. Kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu przestrzennego wokół kościoła i budynku domu zakonnego (bramy, ogrodzenie, parking itp.).

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży