Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » LEGIONOWO, Parafia Miłosierdzia Bożego

LEGIONOWO, Parafia Miłosierdzia Bożego

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00 (z udziałem dzieci), 13:15 (chrzty w II i IV nd), 18:00

Dni powszednie: 07:00, 15:00 (tylko w piątki), 17:00, 18:00 (w soboty z niedzieli)

Proboszcz: Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, od 01.07.2017
Wikariusz: Ks. Skowyra Zbigniew, od 26.08.2021

Parafię erygował kard. Józef Glemp 20 października 1984 roku z części parafii św. Jana Kantego w Legionowie, Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Pierwszą siedzibą parafii był dom bliźniaczy przy ul. Okrzei 5, własność ks. Tadeusza Adamusa, który w styczniu 1980 roku przekazał go do dyspozycji kurii metropolitalnej. Ks. prał. Stefan Piotrowski polecił ks. Lucjanowi Szcześniakowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Legionowie, utworzyć w tym domu ośrodek duszpasterski na potrzeby wiernych mieszkających „za torami kolejowymi”.

22 lutego 1980 roku odprawiono pierwszą Mszę świętą i rozpoczęła się katechizacja. Z dniem 23 sierpnia 1980 roku władza kościelna nadała kaplicy tytuł Miłosierdzia Bożego i pozwoliła na przechowywanie w niej Najświętszego Sakramentu; dekretem z 15 grudnia 1980 roku zezwoliła na prowadzenie ksiąg parafialnych. Tę datę należy uznać za utworzenie samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Na mocy dekretu z 9 kwietnia 1984 roku kard. Józef Glemp pozwolił mieszkańcom Legionowa (należącym dotychczas do parafii Chotomów i Wieliszew) na korzystanie, na zasadzie dobrowolności, z posług duszpasterskich w nowym ośrodku. Starania o pozwolenie na lokalizację kościoła i budynków administracyjnych przy pl. Zgody zakończyły się 11 stycznia 1984 roku uzyskaniem stosownej zgody.

W dniu 31 grudnia 1985 roku bp Jerzy Modzelewski poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. 29 maja 1988 roku bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny. Od 1 grudnia 1991 roku wszystkie czynności liturgiczne odbywają się w budującym się kościele, a budynek przy ul. Okrzei 5 przejęły Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych i otworzyły w nim dom opieki. Budowa świątyni, zaprojektowanej przez arch. Krzysztofa Chwaliboga i arch. Ryszarda Girtlera, oraz prace wykończeniowe trwały aż do konsekracji, której dokonał bp Kazimierz Romaniuk 2 czerwca 2002 roku.

Na terenie parafii znajduje się zabytkowy zespół willowo-parkowy „Kozłówka” przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (dawnej Kolejowej). Do zabytków należy też kompleks koszarowy garnizonu carskiego z przełomu XIX i XX wieku, gdzie usytuowana jest filia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

7000

Legionowo: Akacjowa, Aleja Legionów, Aleja Róż, Adama Asnyka, bpa. Władysława Bandurskiego, Brzozowa, Bukowa, Cynkowa, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Dębowa, Stefana Gawryszewskiego, Grabowa, Grzybowa, Zbigniewa Herberta, Jana Pawła I, Jaśminowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Jana Kossaka, Krucza, Leszczynowa, Bolesława Leśmiana, Miedziana, Józefa Mireckiego, Morwowa, Gabriela Narutowicza, Niklowa, Stefana Okrzei, Olszankowa, Olszowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Projektowana, Sadowa, gen. Władysława Sikorskiego, Mieczysława Smereka, Sosnowa, Srebrna, Leopolda Staffa, Suwalna, Szarych Szeregów (nieparzyste), Szczygla, Świerkowa, Targowa, Topolowa, Tadeusza Wardenckiego, Wierzbowa, Wiśniowa, Wronia, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zgody, Złota, Żelazna, Łajski: Aleja Róż (od Choinowej), Białobłocka, Brzozowa, Bukowa, Fabryczna (nieparzyste), Grzybowa, Kościelna (od Fabrycznej), Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Paprociowa, gen. Władysława Sikorskiego (od Fabrycznej), Suwalna (nieparzyste od Szarych Szeregów, parzyste od Choinowej)

Domy zakonne: 
Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych,
?️ Legionowo, ul. Okrzei 5, ? 22 774 55 61

S. Słobodzian Urszula CSFN
S. Strzelczyk Emanuela CSFN
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży