Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » KAŁUSZYN, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

KAŁUSZYN, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00, 12:30 (kaplica w Nowych Groszkach), 17:00

Dni powszednie: 7:00 cały tydzień, 17.00 środa i sobota, 17:00 codziennie w maju, czerwcu i październiku, 17:00 w piątki Wielkiego Postu

Proboszcz: Ks. Skłucki Jerzy Marcin, od 25.12.2021
Wikariusz: Ks. Noiszewski Robert, od 26.08.2022

Parafię erygował biskup poznański Andrzej Bniński 24 grudnia 1472 roku z części parafii Grębków. W 1447 roku za sprawą dziedzica Stanisława Kałuskiego wzniesiono w Kałuszynie, wiosce szlacheckiej, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika. W roku 1563 do parafii należało 11 wsi szlachty osiadłej i 16 wsi szlachty zagrodowej.

Pierwszy kościół modrzewiowy, z fundacji Stanisława Kałuskiego, przetrwał przeszło cztery wieki, mimo że nie oszczędzały go burze dziejowe i częste pożary miasta (prawa miejskie Kałuszyna sprzed 1662 roku potwierdził król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w 1718 roku). Podczas powstania listopadowego miasto trzykrotnie było terenem walk.

W 1887 roku na wniosek ks. Adolfa Żebrowskiego postanowiono wznieść trójnawowy kościół w stylu neogotyckim według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowa kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, mogącego pomieścić 3000 osób, trwała od 1889 do 1897 roku. Poświęcenie świątyni odbyło się 27 października 1893 roku, a konsekrował ją abp Wincenty Chościak Popiel 14 sierpnia 1897 roku.

Według danych z 1856 roku 87 proc. mieszkańców stanowiła ludność żydowska, w roku 1918 zaś na terenie parafii zamieszkiwało około 17 000 osób, w tym: 6379 katolików, 9934 żydów, 406 mariawitów i 12 ewangelików. W tym czasie pracował tu wielce zasłużony dla parafii i miasta ks. Józef Rymarkiewicz. W 1939 roku Kałuszyn zamieszkiwało 6500 żydów i 3000 katolików.

W czasie bitwy o Kałuszyn w dniach 11-12 września 1939 roku miasto zostało zniszczone w 80 proc., ucierpiała także świątynia (najbardziej jej dach, podziurawiony przez pociski). W trakcie bitwy w kościele zgromadzono miejscową ludność, aby go wysadzić w powietrze. Do tragedii nie doszło na prośbę rannego oficera niemieckiego przywiezionego na plebanię. W obronie Kałuszyna wsławił się 6. Pułk Piechoty 1. Dywizji Legionów Józefa Piłsudskiego.

Po wojnie ks. Zygmunt Dejciński przeprowadził gruntowny remont kościoła. W końcu lat sześćdziesiątych wyremontowano organy i wstawiono witraże. W latach osiemdziesiątych, staraniem ks. Czesława Bednarczyka, wymieniono dach na kościele i odnowiono wnętrze.

Wiosną 1994 roku ks. Tadeusz Regucki rozpoczął budowę kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Nowych Groszkach. Ukończył ją ks. Władysław Szymański, który również odnowił parkany, uporządkował cmentarz, wyremontował plebanię i dom parafialny, zamontował zegar na wieży, zelektryfikował dzwony, wymienił ławki i ołtarz soborowy w świątyni oraz meble w zakrystii. Ułożył także kostkę przy kościele i plebanii.

W latach 2003–2005 wstawiono w kościele 13 nowych witraży wraz z oknami oraz 2 witraże w kaplicy w Nowych Groszkach. Od roku 2010 przeprowadzono kapitalny remont kaplicy na Zjawieniu w Olszewicach. W 2014 roku ponownie uporządkowano cmentarz – położono ponad 500 m² kostki. Ksiądz Władysław Szymański przeprowadził też generalny remont elewacji i dachu oraz ocieplenia plebanii.

5000

Abramy, Chrościce, Falbogi, Gajówka Gójszcz, Gołębiówka, Gójszcz, Górki, Kałuszyn, Kazimierzów, Kluki, Marysin, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska

Kaplice: Kaplica MB Częstochowskiej w Nowych Groszkach, Nowe Groszki

S. Mroczek Anna CSA,
Ks. Nowicki Piotr SAC,
Ks. Paczuski Jerzy
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży