Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » DOBRE, parafia św. Mikołaja

DOBRE, parafia św. Mikołaja

Niedziele i święta: 8:15, 10:00 (poza wakacjami), 11:00 (w wakacje), 12:00 (poza wakacjami), 16:00 (poza wakacjami), 17:00 (w wakacje)

Dni powszednie: 17:00

Proboszcz: Ks. Chojnicki Grzegorz, od 21.12.2014
Wikariusz: Ks. Paweł Sasin, od 26.08.2023

Parafię erygował biskup poznański Jan Latalski w roku 1530. W tym samym roku, na mocy zezwolenia Zygmunta I, Jan Dobrzyniecki, podstoli zakroczymski, na swoich dobrach zwanych Ossowno założył miasto Dobre na prawie niemieckim. On także, przy udziale Mateusza z Brzozowicy, ufundował kościół pod wezwaniem św. Stanisława.

W XVI wieku miasto było poważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, mieszkało w nim około 800 osób. Zniszczenia potopu szwedzkiego, wojen napoleońskich i powstania listopadowego (bitwa pod Dobrem, w czasie której siłami polskimi dowodził gen. Jan Skrzynecki) doprowadziły do utraty praw miejskich w 1852 roku.

Obecny kościół św. Mikołaja Biskupa, z fundacji Kamili Jaźwińskiej (dziedziczki Rudzienka, największego majątku w parafii), według projektu Bolesława Podczaszyńskiego, stanął w latach 1873-1878 dzięki staraniom ks. Edmunda Smoleńskiego. 31 sierpnia 1878 roku poświęcił go ks. Stanisław Chromiński, dziekan radzymiński, a konsekrował bp Wincenty Teofil Chościak Popiel 10 maja 1886 roku.

We wrześniu 1939 roku Mazowiecka Brygada Kawalerii toczyła pod Dobrem boje z okupantem.

4861

Antonina, Brzeźnik, Brzozowica, Czarnocin, Dobre, Drop, Duchów, Głęboczyca, Grabniak, Kąty Czernickie, Kobylanka, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Osęczyzna, Poręby Nowe, Poręby Stare, Rakówiec, Rąbierz-Kolonia, Rąbież, Ruda-Czernik, Rudno, Rudzienko, Rynia, Sołki, Walentów, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia

S. Szpakowska Pia CSL
Ks. Szelągowski Robert
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży