Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » CEGŁÓW, Parafia św. Jana Chrzciciela

CEGŁÓW, Parafia św. Jana Chrzciciela

Plac Anny Jagiellonki 21, 05-319 Cegłów

Niedziele i święta: 09:00, 10:00 (kaplica w DPS w Mienii), 11:30, 18:00

Dni powszednie: 08:00, 18:00

Proboszcz: Ks. Cempura Dariusz, od 29.08.2010

Parafię w Cebrowie (obecnie Cegłowie) erygowano w 1534 roku z części parafii Kiczki. Nazwa pochodzić ma od cegielni, w której wyrabiano materiał na budowę miejscowego kościoła. W połowie XIV wieku książę mazowiecki Ziemowit przekazał Cegłów na uposażenie warszawskim augustianom.

Pierwszą drewnianą świątynię ufundowali w latach 1441-1444 księżna mazowiecka Anna Fiodorówna i bp Andrzej z Bnina Opaliński. W XV wieku Cegłów stał się własnością biskupów poznańskich; jeden z nich, Benedykt Izdbieński, w 1547 roku przekazał parafię Kapitule Warszawskiej. W roku 1603 założono tu szkołę parafialną, a w roku 1621 Zygmunt III Waza nadał Cegłowowi prawa miejskie wraz z herbem (głowa Jana Chrzciciela, patrona parafii), którymi miejscowość cieszyła się do 1869 roku. W 1526 roku księżna Anna Mazowiecka zapisała należącą do parafii wieś Mienia szpitalowi Świętego Ducha w Warszawie. Pod koniec XVIII wieku rozpoczęto budowę szpitalnej filii w Mieni. Klasycystyczny szpital z kaplicą ukończono w 1806 roku.

Obecny kościół murowany wzniesiono w drugim ćwierćwieczu XVI wieku, konsekrował go biskup poznański Maciej Łubieński 21 grudnia 1629 roku. Z tego okresu pochodzą: wschodni szczyt prezbiterium, sklepiona zakrystia z kominkiem oraz dwa portale. W 1862 roku świątynia była remontowana; dla bezpieczeństwa strop w części nawowej podparto dwoma rzędami drewnianych kolumn toskańskich. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się epitafium Stanisława Oczki (†1572), ojca lekarza królewskiego.

Przy kościele stoi dzwonnica z końca XVIII wieku i rosną kilkusetletnie lipy i wiązy. W latach 2012-2015 przeprowadzono kolejne etapy konserwatorskiego remontu zabytkowej (XVII/XVIII) więźby dachowej budynku kościoła.

Na początku XX wieku w Cegłowie zaistniał mariawityzm, dlatego 30 proc. tutejszej społeczności należy do Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

2200

Cegłów, Gajówka Rososz, Gajówka Rudnik, Gajówka Skwarne, Leśniczówka Mienia, Leśniczówka Pełczanka, Mienia, Pełczanka, Rososz, Rudnik, Skwarne, Woźbin

Ks. Kowalczyk Grzegorz,
S. Zgódka Ewa SM,
O. Supieta Zygmunt SJ

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży