Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Opłatek kapłański Anno Domini 2021

Opłatek kapłański Anno Domini 2021

Kapłani z diecezji warszawsko-praskiej spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z udziałem biskupów. Zgodnie z tradycją podczas uroczystości zostały ogłoszone nominacje i odznaczenia.

W imieniu kapłanów życzenia składał Artur Nagraba, proboszcz parafii Świętych Apostołów Jana i Pawła na Gocławiu:

Księże Biskupie Romualdzie, chcieliśmy jako wspólnota kapłańska złożyć serdeczne życzenia. Taki jest paradoks życzeń, że życząc komuś, życzymy też sobie samym. Twoje dojrzewanie do kapłaństwa było w cieniu takich ważnych wydarzeń. Jako kleryk trzeciego roku byłeś świadkiem wyboru Karola Wojtyły na papieża, jako już diakon towarzyszyłeś ostatnim chwilom kardynała Wyszyńskiego, więc Twoje kapłaństwo jest zanurzone w orędownictwie dwóch wielkich Polaków. Odwołując się do ich wstawiennictwa, chcielibyśmy Ci życzyć takich trzech rzeczy, które chyba definiują ich posługę. Po pierwsze – odwagi. Życzymy Ci tej odwagi kardynała Wyszyńskiego, żeby powiedzieć non possumus dla zła, które może być złem systemowym, strukturalnym, niszczącym kościół, ale też odwagi św. Jana Pawła II, który miał odwagę wyjść do tych, którzy są zagubieni. Miał odwagę pokazać Kościół radosny, który walczy o każdą duszę. Życzmy Tobie i sobie pokory, która świadomie ofiarowuje cierpienie fizyczne i duchowe. I miłości, która nie potrzebuje słów. Miłości, która ujawnia się w działaniu, w adoracji, w pokorze przed Chrystusem.

Księże Biskupie Jacku, Tobie życzymy też tego zapału, który przez cały czas pokazujesz nam i życzymy, żeby przez cały czas towarzyszyło Tobie pytanie, w każdym Twoim dziele, „czy to mnie jednoczy z Chrystusem?”.

Biskup Romuald Kamiński podczas spotkania dziękował kapłanom za całoroczną posługę w parafiach i poszczególnych instytucjach diecezjalnych.

Jest po raz pierwszy od wielu lat przedstawiciel misji, ksiądz Jacek ze Sierra Leone, bardzo Ci, księże Jacku, dziękujemy, na Twoje ręce dla wszystkich, którzy pracują poza granicami kraju, ale Twoja placówka jest szczególna, bo to jest taka klasyka misji. Same dobre rzeczy z tamtych stron napływają, jest to wzorcowa placówka, nie tylko w tamtej diecezji, ale w Sierra Leone, a jakby się tak poszukało, to i wobec ościennych narodów. To jest piękna wizytówka pracujących tam kapłanów i sióstr, a wszystko to jest pod opieką naszej diecezji.

Bardzo nam jest potrzebne ciche i pokorne przyjście do żłóbka i pobycie. Bardzo bym życzył, i Wam, i sobie, żebyśmy coraz bardziej tęsknili za czasem refleksji. To jest nam bardzo potrzebne. W tym harmiderze i w takiej ustawicznej walce wszystkich ze wszystkimi my nic nie zrobimy. Potrzeba nam wyciszenia i innych zachęcić, żeby w ten stan wchodzili, a Pan Jezus podpowie nam bardzo skutecznie, bardzo jasno, co nam czynić potrzeba.

Może czasem nawet sami nie mamy takiej wiary w sens naszego bycia w dzisiejszym świecie, ale jak mówił wspominany już św. Jan Paweł II, napisał to w niedługim czasie po wyborze, że dzisiaj okaże się najważniejszy kapłan, który głęboko wierzy, i który codziennie stara się realizować program ośmiu błogosławieństw. Tego sobie życzmy i w tym wytrwajmy!

Tradycyjnie podczas wigilii kapłańskiej zostały ogłoszone nominacje i odznaczenia.

Decyzją księdza biskupa Romualda Kamińskiego:

w Kapitule Katedralnej:

 • ks. Dariusz Szczepaniuk – mianowany prałatem Kapituły
 • ks. Maciej Miętek – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Piotr Stępniewski – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Grzegorz Zagórowski – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Arkadiusz Zawistowski – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Grzegorz Mądry – mianowany kanonikiem honorowym
 • ks. Tomasz Sztajerwald – mianowany kanonikiem honorowym

w Kapitule Konkatedralnej:

 • ks. Kamil Chojnacki – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Jacek Pielak – mianowany kanonikiem honorowym
 • ks. Mariusz Wedziuk – mianowany kanonikiem honorowym

w Kapitule Kolegiackiej w Radzyminie:

 • ks. Ks. Emil Owczarek – mianowany kanonikiem gremialnym
 • ks. Bogdan Lewiński – mianowany kanonikiem honorowym
 • ks. Waldemar Sierpiński – mianowany kanonikiem honorowym
 • ks. Adam Ścisłowski – mianowany kanonikiem honorowym

Przywilejem rokiety i mantoletu zostali odznaczeni:

 • ks. Michał Dziedzic
 • ks. Marek Gradziński
 • ks. Marcin Iżycki
 • ks. Tomasz Kalinowski
 • ks. Wojciech Pancewicz
 • ks. Zbigniew Płochocki

Ponadto:

Powołana została diecezjalna komisja liturgiczna w składzie:

 • przewodniczący:
  • ks. Paweł Cieślik
 • członkowie:
  • ks. Tomasz Kalinowski
  • ks. Dariusz Marczak
 • Ks. Jerzy Skłucki –mianowany proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie

Wszystkim nominowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

fot. Karolina Błażejczyk

Wcześniej odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Kurii Warszawsko-Praskiej. Biskupom oraz całej wspólnocie kurialnej życzenia złożył ks. Piotr Pierzchała, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej:

Życzę, by spotkanie z Nowonarodzonym, który jest stale obecny na drogach naszego życia, stało się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia nas w wypełnianiu codziennych zadań w rodzinie i w Kościele. Niech uzdalnia nas do głoszenia światu Dobrej Nowiny o nowym życiu, którego staliśmy się uczestnikami. Aby Jego Słowo zamieszkało wśród nas.

I na koniec za bł. ks. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim: Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą.

Życzę zatem wszystkim przekonania, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem ukazywania swoim życiem Miłości. Doświadczając Bożej mocy każdego dnia, niech nasze spotkania, prace i obowiązki przybliżają nas do siebie i do Boga. Niech w każdym domu i środowisku, zwłaszcza tutejszym kurialnym, zagości Boży pokój, miłość, a w naszych sercach otwartość na Jego zaproszenia. Niech Bóg błogosławi w radosnym świętowaniu i w całym nowym roku.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży