Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Obchody 30-lecia diecezji warszawsko-praskiej w Radzyminie

Obchody 30-lecia diecezji warszawsko-praskiej w Radzyminie

Rozpoczęły się uroczystości z okazji 30-lecia ustanowienia diecezji warszawsko-praskiej. Przed południem w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie Mszy Świętej przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. W liturgii uczestniczyli duchowni należący do kapituły kolegiackiej.

Zgromadzonych na modlitwie wiernych powitał ksiądz Stanisław Popis, proboszcz kolegiaty radzymińskiej. W świątyni obecni byli przedstawiciele władz powiatu wołomińskiego oraz władz miasta Radzymin.

Podczas liturgii sprawowanej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego pasterz diecezji warszawsko-praskiej wskazywał w homilii na Maryję jako wzór do kształtowania naszych postaw:

Jeśli chcemy właściwie Bogu odpowiedzieć na jakiekolwiek jego pytanie, zadanie, to tego musimy się nauczyć. Musi to przeniknąć całą naszą osobowość i ukształtować sposób bycia, żeby człowiek całym sobą i zawsze przyjmował postawę: oto, ja, który jestem służebnikiem, służebnicą – idę, niech się spełnia wola Twoja. To jest zadanie, które stawia Bóg przed nami, takie wnętrze mamy w sobie uformować.

Biskup Romuald Kamiński nawiązał również do dzisiejszej 30. rocznicy powstania diecezji i jej początków:

Nieraz słyszałem pytania, z jakiego powodu doszło do tych zmian. Za tym szła ogromna praca. Nie jest tak, że napisano tylko dekret. Wspólnota diecezjalna to jest wielka rodzina, która ma pracować nad tym, żeby wszystko cokolwiek dotyczy życia ludzkiego działo się na większą chwałę Boga i ku wiekszemu pożytkowi zbawiennemu drugiego człowiekowi. Mniejszym organizmem, ale wykonującym podstawową pracę jest wspólnota parafialna. Ciągle powinniśmy pytać, czy to zadanie jest podejmowane. Czy ta diecezja to czyni, jako mniejszy, bardziej skoncentrowany organizm. Trzeba przypomnieć, że powstaliśmy z archidiecezji warszawskiej – to było ponad 3,5 miliona mieszkańców i każdy wiedział, że bardzo trudno jest ten wielki organizm wprawić w ruch, nadać odpowiednie tempo w działaniach pasterskich, mieć wgląd, jak się sprawy mają, zainicjować różne sprawy duszpasterskiej. I to właśnie zdecydowało, że mniejsze jednostki będą bardziej sprawne, ale też pokażą większą dynamikę codziennej pracy duszpasterskiej.

Diecezja warszawsko-praska powstała 25 marca 1992 roku na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej struktury kościelne w Polsce. Popołudniu główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Konkatedrze na Kamionku. Mszy Świętej dziękczynnej będzie przewodniczył biskupa Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży