Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy rok formacyjny Duszpasterstwa Akademickiego ARKA

Nowy rok formacyjny Duszpasterstwa Akademickiego ARKA

W parafii Nawrócenia św. Pawła Mszą Świętą pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego zainaugurowano nowy rok formacyjny Duszpasterstwa Akademickiego ARKA.

Biskup warszawsko-praski przypomniał, że realizacja powołania i drogi rozwoju każdego człowieka opierać musi się na zaufanie Bogu:

Na tym polega nasza wielkość, że ufamy Bogu i w konsekwencji pragniemy przyjąć Jego scenariusz i Jego wolę. Wtedy zobaczymy, odczujemy, że to przygotowanie zaczyna nabierać sensu, bo umiemy docenić każdy wysiłek, wiemy w jakim kierunku to wszystko ma zmierzać, jaka jest logika i nie popełnimy tego błędu, który zdarza się na co dzień, że inwestujemy swoje życie nierównomiernie.

Jak dodał duchowny ważne jest, byśmy każdego dnia stawiali sobie dwa pytania:

Każdego dnia trzeba postawić dwa krótkie i proste pytania – czy ten czas dnia dzisiejszego sprawił, że Chwała Boża zyskała na wszystkich moich działaniach, przeżyciach. I drugie – czy w jakiś sposób pomogłem bratu memu, który idzie koło mnie, że poczuł się silniejszy, że zaradziłem jego potrzebom, może pouczyłem, ustrzegłem przed złem, byłem dla niego oparciem.

Pełna homilia:

Na zakończenie spotkania odbyła się agapa.

Duszpasterstwo Akademickie ARKA skupia młodzież studiująca na różnych kierunkach warszawskich uczelni.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży