Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy kurs ceremoniarza parafialnego

Nowy kurs ceremoniarza parafialnego


W sobotę, 29 października 2022 roku o godzinie 10.00 w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim, ul. Kościuszkowców 85a, rozpocznie się nowy kurs przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu odbywać się będą się w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie Marysinie – Wawerskim (ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa), w wyznaczone soboty, w godzinach 10.00-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu obejmują wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania podczas uroczystości diecezjalnych (przynajmniej jeden raz), oraz dwa razy w pierwsze czwartki miesiąca w Marysinie.

Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko–Praskiej od 17 do 21 lipca 2023 r.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę księży opiekunów służby liturgicznej o kontakt telefoniczny lub mailowy: [email protected]

ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży