Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nabożeństwo Słowa Bożego 2023

Nabożeństwo Słowa Bożego 2023

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w ósmym dniu oktawy modlono się w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Nabożeństwu Słowa Bożego przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Na wstępie głos zabrał ks. Sławomir Kielczyk – referent ds. jedności chrześcijan, który odwołując się do dzisiejszego Święta Nawrócenia Świętego Pawła, powiedział:

Liturgiczne przesłanie Święta Nawrócenia św. Pawła jest oczywiste, by każdy z nas się nawrócił, czego chciał Chrystus Pan, a przykład dał nam św. Paweł.

Biskup Romuald Kamiński, mówił, że bardzo ważne jest dziś budowanie jedności codziennej i praktycznej:

Zawsze jest tak, że jak przystępuje się do dzieła znaczącego, o którym już na samym początku wiemy, że będzie ono wielkie i przydatne na przyszłość, to jesteśmy świadkami, że okres przygotowawczy i okres wstępny są długie i obfite. Podobnie jest z dziełem jedności Kościoła – zanim Duch Święty obdarzy nas wszystkich łaską jedności, jest czas trudny i kosztowny. To, co jest w tym czasie ogromnie ważne, to budowanie jedności codziennej, naturalnej i praktycznej.

Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nawiązując do treści psalmu 82 powiedział, że miłość dostrzega każdego potrzebującego człowieka obok:

Dlaczego Chrystus umiera za nas? Czy jesteśmy tacy wielcy? Czy jesteśmy tacy wspaniali? Czy jesteśmy tacy elokwentni? Czy jesteśmy tacy zdolni? Czy jesteśmy tacy piękni? Na pewno częściowo tak, ale nie dlatego nas wybrał. Wybrał nas dlatego, że nas pokochał, wszystkich, każdego człowieka. Jego miłość to jest to, co powoduje, że następuje przebudzenie wspólnoty. I oczywiście miłość związana jest też ze sprawiedliwością, a sprawiedliwą rzeczą jest, dzisiaj czytaliśmy to w psalmie, pomagać wdowom, sierotom. Sprawiedliwe jest pomagać tym, którym nikt nie chce pomóc. I to była zawsze wspaniała rola kościołów chrześcijańskich – kochamy ludzi, niezależnie od tego, jacy są.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwał w dniach 18-25 stycznia, były słowa z Księgi Proroka Izajasza: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży