Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 2023

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 2023

Rozpoczęły się najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym. Wieczornej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Floriana przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji Jacek Grzybowski, koncelebrował biskup diecezjalny Romuald Kamiński.

– Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus dokonał wielkiego przełomu – podkreślał podczas homilii biskup warszawsko-praski.

Pan Jezus wstał od stołu i dokonał obrzędu obmycia nóg. Co to miało znaczyć? Tego się nikt nie spodziewał. My, z perspektywy czasu, lepiej to rozumiemy. Ten moment, kiedy Jezus wstał od stołu i dokonał tego obrzędu, można by nazwać jakąś wielką, jedyną w swoim rodzaju cezurą historii, czyli takim momentem przełomu. Do tej pory ta wartość służby, oddania, miłosierdzia, albo była nie znana, albo była bardzo pogardzana. Świat rządził się zupełnie innymi prawami. Rzekłbym, że był bardzo surowy w swoim obejściu. Jezus tutaj realizuje to, o czym mówił niejednokrotnie swoim uczniom i apostołom, kiedy nie rozumieli wielu spraw, do których ich powoli przygotowywał. Powiadał drogi wasze są różne od dróg moich i myśli wasze nie są podobne moim myślom, myślom Bożym. I właśnie tutaj się dokonała ta, powiedziałbym, granica starego, a weszliśmy w nowe. I tymi filarami, które stanęły jako podwaliny pod nowym czasem tj. miłość i miłosierdzie.

Biskup Romuald Kamiński zwrócił uwagę, że ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy sakrament Eucharystii sprawia, że Bóg przepełnia człowieka swoją miłością.

Pan Jezus zostaje pod postaciami widzialnymi na zawsze pośród nas. A my, kiedy je przyjmujemy, to ta mała cząstka Ciała i Krwi Pańskiej nas przebóstwia. […] Rzadko się nad tym zastanawiamy. A przecież dokonuje się coś, co powinno nas urzekać. Nie może się rodzić lęk przed tym, ale uwielbienie. Oto Bóg jest tak blisko nas. Jest w nas. Niektórzy teologowie mówią, że jest prawdą, że Bóg jest bliżej nas niż my sami sobie. […] spełnia się to, co jest pragnieniem Boga – bliskość. A bliskość ma na imię miłość.

Na zakończenie padły słowa podziękowania za modlitwę i troskę o powołania kapłańskie.

Chciałbym wam wszystkim podziękować za waszą troskę o powołania kapłańskie. Jesteśmy nawzajem sobie potrzebni. Wielu z was naprawdę w sposób powiedziałbym heroiczny, zrozumiawszy, jak wielkie to są sprawy, modli się bardzo często o to, aby te powołania były na miarę naszych potrzeb, ale przede wszystkim, żeby były na miarę oczekiwań samego Pana Jezusa. Żeby do tej posługi powoływał Pan i prowadził nas drogami świętości, umacniając nas po to, abyśmy tak jak mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, to jest fragment Listu do Koryntian, mogli owocnie głosić wielkie prawdy Boże tam, gdzie to ogłoszenie jest potrzebne. Dziękuję z całego serca, że wprowadził nas i powołał na takie drogi niezwykłe. I starajmy się na tych drogach dojść do świętości.

Podczas liturgii celebrowano obrzęd Mandatum. W symbolicznym geście, na pamiątkę przykładu, który dał Pan Jezus, biskup Romuald Kamiński obmył 12 mężczyznom nogi.

Mszę Świętą ubogacił śpiew chóru Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży