Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Święta Pasterska 2022

Msza Święta Pasterska 2022

W Uroczystość Narodzenia Pańskiego biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej Pasterskiej w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Biskup poświęcił górny kościół, w którym po raz pierwszy sprawowana była Eucharystia.

W homilii biskup Kamiński mówił, że siły do przemiany życia człowiek może czerpać tylko z Bożej miłości:

To jest właściwe miejsce dla nas – być przed obliczem Bożym, w Jego światłości, w Jego miłości, w Jego świętości, w Jego dobroci, w Jego służebności. My z tego przeglądania się w obliczu Bożym czerpiemy siły do tego, aby przemieniać swoje życie. I człowiek, który w ten sposób przeżywa swoją codzienność, swoje życie, swoją drogę, wypełnia swoje powołanie, patrzy zupełnie z innej perspektywy na drugiego człowieka. I ta prawda zamyka się w takim schemacie: poznać i umiłować Boga – to pierwsze zadanie, w Nim rozpoznać siebie – drugie zadanie. I teraz przenieść to doświadczenie na drugiego człowieka, to jest największy ze skarbów dla nas ludzi, bowiem porządkuje to wszystkie sprawy naszego życia, naszego istnienia i naszej historii.

Na zakończenie biskup warszawsko-praski powiedział, że umocnieni relacją z Bogiem mamy nieść cywilizację miłości światu:

Zakończywszy tutaj w tej formie sprawowanie naszej modlitwy, adoracji, sakramentów, wychodzimy do naszego codziennego życia i mówimy – Oto teraz mocni mocą tutaj zaczerpniętą idziemy budować Królestwo niebieskie. Jak mówił nasz pasterz, sprzed kilkudziesięciu lat i błogosławiony, Stefan kardynał Wyszyński: Idziecie kochani po to, aby budować cywilizację miłości. Jakże to cenny dar dla tego miasta, dla Ojczyzny, dla świata, kiedy ta wspólnota, świadoma swego kroczenia przed obliczem Boga, wnosi poprzez swoją codzienną pracę, służbę, modlitwę, nową jakość w życie całej wspólnoty. Dziękujmy Bogu za wszystko i starajmy się przebywać stale przed obliczem Bożym, o którym nam opowiedział i do którego zaprowadził nas Syn Boży.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży