Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Msza Krzyżma – komunikat liturgiczny

Msza Krzyżma – komunikat liturgiczny

Msza Krzyżma z poświęceniem olejów będzie celebrowana w bazylice katedralnej w Wielki Czwartek o godz. 10.00.

Do koncelebry zaproszeni są wyłącznie: wyżsi przełożeni męskich wspólnot zakonnych, których domy znajdują się na terenie diecezji warszawsko-praskiej, księża dziekani (lub w zastępstwie dziekana wicedziekan), wyznaczeni imiennie kapłani z instytucji centralnych i seminarium, proboszcz katedry, kapłani obchodzący w tym roku jubileusze 50. i 25. rocznicy święceń prezbiteratu, neoprezbiterzy oraz kapłani, którzy przyjęli święcenia w 2019 r.

Ze względu na remont katedry utrudnione będzie parkowanie, stąd prosimy księży zaproszonych do koncelebry, aby wzięli pod uwagę ten fakt i przybyli odpowiednio wcześniej.

Do zakrystii katedralnej należy udać się przez główne drzwi katedry. W zakrystii księża ubierają własną albę i białą stułę.

O godz. 9:45 należy zająć wyznaczone miejsca.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Konrad Biskup
ceremoniarz katedralny

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży