Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Możliwość zmian w ramach diecezjalnej grupy zakupowej energii elektrycznej

Możliwość zmian w ramach diecezjalnej grupy zakupowej energii elektrycznej


Wielebni Księża Proboszczowie,

informujemy, że jest możliwość rezygnacji lub dołączenia do grupy zakupowej energii elektrycznej, jaką stworzyła nasza diecezja.

Nowa lista musi zostać zamknięta 31 maja 2023 roku – jest to ostateczny termin złożenia u Księdza Ekonoma, odpowiednio:

– oficjalnego wypowiedzenia, jeśli parafia zamierza z dniem 01stycznia 2024 roku zrezygnować z dotychczasowych usług;

– kompletu dokumentów, wymaganego, aby dopisać się do umowy zakupowej.

Lista parafii aktualnie stanowiących grupę w załączniku.

Ks. Stanisław Markowski
Ekonom

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży