Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zielonka

Miescowość: Zielonka

ZIELONKA (Bankowa), Parafia św. Jerzego Męczennika

ul. Ignacego Paderewskiego 56/60, 05-220 Zielonka

Niedziele i święta: 07:00, 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 17:00 (z udziałem dzieci w I piątek miesiąca), 18:00

Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 czerwca 1984 roku z części parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce i św. Łucji Dziewicy Męczennicy w Warszawie-Rembertowie. Starania o powstanie ośrodka duszpasterskiego rozpoczął w 1980 roku ks. prał. Zygmunt Abramski, proboszcz parafii macierzystej w Zielonce. Pierwszą Mszę świętą w drewnianej kaplicy odprawiono 1 września 1980 roku. Plac pod budowę kościoła i krzyż, przeniesiony z parafii macierzystej, poświęcił bp Jerzy Modzelewski 4 października 1980 roku.

Kościół zbudowano w latach 1980-2000 według projektu dr. inż. Michała Sandowicza i konstruktora dr. inż. Romana Świątka, głównie dzięki zabiegom pierwszego proboszcza – ks. prał. Jerzego Misterskiego. Kamień węgielny, wyjęty z fundamentów bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wmurował bp Jerzy Modzelewski 21 września 1985 roku. Jednocześnie poświęcił mury budowli.

Świątynię konsekrował bp Kazimierz Romaniuk 28 października 2001 roku. Uroczystość została poprzedzona misjami parafialnymi.

W latach 2011-2012 pokryto cały kościół blachą aluminiową.

ZIELONKA, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Jagiellońska 10, 05-220 Zielonka

Niedziele i święta: 07:00, 08:00 (kaplica Sióstr Dominikanek), 08:45 (dla młodzieży), 10:00, 10:00 (kaplica Sióstr Dominikanek), 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 06:30 (oprócz lipca i sierpnia), 07:00 (w wakacje), 07:15 (oprócz lipca i sierpnia), 18:00, 21:00 (nocna - pt przez I sb miesiąca), a także w kaplicy Sióstr Dominikanek - 06:30 (pon.-pt.) oraz 17:30 (soboty); w DPS - 09:30 (piątki)

Niedziele i święta: 12:00, 14:00

Dni powszednie: 00:00–06:30, 08:00–18:00, 19:00–06:30 (nocna z I pt na I sb miesiąca)

Parafię erygował abp Stanisław Gall 6 listopada 1939 roku z części parafii Świętej Trójcy w Kobyłce i św. Izydora w Markach.

W 1880 roku Zielonka liczyła 40 mieszkańców. Najpierw życie religijne na tym terenie skupiało się przy Schronisku dla Nauczycielek księżnej Marii Woronieckiej i kaplicy, którą 26 września 1902 roku poświęcił bp Kazimierz Ruszkiewicz. W 1919 roku schronisko otrzymało stałego kapelana, a jego zarządem zajęły się siostry obliczanki. Od roku 1924 kapelanem schroniska i prefektem szkoły był ks. Bolesław Jagiełłowicz, kapłan diecezji mohylewskiej, który został pierwszym proboszczem. Wiosną 1935 roku przybyły tu siostry dominikanki misjonarki i osiedliły się przy ul. Sienkiewicza 49.

Projekt świątyni wykonali Stanisław Borylski i Stanisław Kwieciński, plac podarowali państwo Benigna i Marian Kulczyccy. Komitet budowy kościoła powołano 12 grudnia 1936 roku, 3 maja następnego roku położono kamień węgielny, a już 29 czerwca 1938 roku kard. Aleksander Kakowski poświęcił prezbiterium, zakrystię i kaplicę. Zaraz po wojnie parafia liczyła 3500 mieszkańców, dlatego do pomocy 74-letniemu proboszczowi przyszedł najpierw ks. Józef Zagziłł, a rok później ks. Zygmunt Abramski, wikariusz cum iure succesionis.

W latach 1946-1975 wybudowano dalszą część kościoła (trzy nawy), plebanię, wikariatkę, założono cmentarz grzebalny, zakupiono dzwony, powiększono i zagospodarowano plac przy plebanii i ogrodzono teren kościoła i plebanii. W latach 1975-1986, gdy proboszczem był ks. Kazimierz Kalinowski, wybudowano wieżę kościoła i dom katechetyczny. Od 1986 roku proboszczem jest ks. prał. Mieczysław Stefaniuk, w tym czasie dokonano modernizacji prezbiterium, wymieniono wszystkie okna, zbudowano ołtarz (według projektu arch. Mariana Kostrzewy), ambonę, chrzcielnicę z marmuru, dębowe konfesjonały, ławki i stalle. Nowy ołtarz, votum wdzięczności za 50 lat istnienia parafii, konsekrował kard. Józef Glemp 4 listopada 1989 roku. Prezbiterium wzbogaciło się o witraże wykonane w pracowni p. Teresy Reklewskiej z Warszawy-Miedzeszyna.

Kościół pokryto blachą miedzianą, wymieniając przy okazji 75 proc. konstrukcji dachowej. Rozbudowano wikariatkę, uzyskując salę konferencyjną (aula św. Jana Pawła II) i pomieszczenia dla Caritas. Bp Kazimierz Romaniuk konsekrował odnowiony kościół 30 października 1994 roku.

26 września 1996 roku parafia gościła wędrującą po świecie figurę Matki Bożej Fatimskiej. Od 20 marca 1997 roku funkcjonuje stacja Caritas. W pamiętnym roku 2000 zbudowane trzy ołtarze według sugestii arch. Janusza Stępkowskiego; zaprojektowała je i wykonała Maria Skrzyńska z Kobyłki. Ksiądz proboszcz przeznaczył na ten cel pomieszczenia i już 1 stycznia 1998 roku bp Kazimierz Romaniuk dokonał uroczystego otwarcia stacji.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży