Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zakręt

Miescowość: Zakręt

ZAKRĘT, Parafia św. Pawła Apostoła

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 18:00

Dni powszednie: 18:00

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 3 maja 1996 roku z części parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej i Wiązowna. Pragnienie wiernych, by w Zakręcie powstała parafia, Ks. Józef Iwaniuk, proboszcz parafii Stara Miłosna, przedstawił w 1992 roku Bp. Kazimierzowi Romaniukowi. Po śmierci Ks. Józefa (16 stycznia 1993 roku), obowiązki duszpasterskie przejął nowy proboszcz Starej Miłosny Ks. Jerzy Banak. Na podstawie umowy najmu z Gminą Wiązowna, przy pomocy wiernych przygotował w starej szkole w Zakręcie tymczasową kaplicę.

Nowy ośrodek duszpasterski mocą dekretu Biskupa ordynariusza z dnia 14 lipca 1994 r. otrzymał prawa prawie–parafii, a pierwszym administratorem został Ks. Józef Podkoński, budowniczy kościoła w Chrośli. Z dniem 12 lutego 1996 roku obowiązki administratora przejął Ks. Tadeusz Firysiuk, dotychczasowy wikariusz parafii Chrystusa Króla w Warszawie. Dekretem z 30 kwietnia 1996 roku Biskup K. Romaniuk erygował parafię. Ks. T. Firysiuk został pierwszym proboszczem.

Dzięki usilnym staraniom Ks. Firysiuka pozyskano ziemię pod kościół, plebanię i garaże. Wspólnota parafialna przeżyła uroczystość poświęcenia Krzyża i placu budowy – działo się to 21 lipca 1996 roku. Poświęcenie plebanii odbiło się 31 października 1998 roku. Uroczystości przewodniczył Bp Kazimierz Romaniuk. Autorem ogólnego projektu świątyni jest Ks. Firysiuk, projektantem arch. Ewa Bednarzak, autorem konstrukcji dr inż. Jan Golec, asystentem projektanta i kierownikiem budowy inż. Krzysztof Firysiuk, sprawdzającym dr inż. Bolesław Szmygin. Pozwolenie na budowę parafia otrzymała w sierpniu Jubileuszowego 2000 Roku. Na przełomie października i listopada roku 2001 r. parafia otrzymała w darze relikwie Św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia. Po wielu trudach pozyskano teren pod cmentarz grzebalny. Ludwisarnia Janusza Felczyńskiego wykonała dzwony (800, 500, i 260 kg), które poświęcił Św. Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 roku w Krakowie-Błoniach.

1 października 2008 umiera ks. Marian Żechowski, który przez 13 lat jako emeryt i rezydent posługiwał duszpasterską pomocą księdzu proboszczowi służąc Ludowi Bożemu. 8 listopada 2008 roku Ks. prał. Jan Gołębiewski, dziekan dekanatu Sulejówek, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, w uroczystej procesji przeniósł Najświętszy Sakrament z kaplicy do nowego kościoła. W drzwiach kościoła czekał Bp Stanisław Kędziora, który umieścił Najświętszy Sakrament w tabernakulum, poświęcił tabernakulum i pobłogosławił lud w kościele. Odprawił Mszę św. i udzielił Sakramentu Bierzmowania. Obrzęd błogosławieństwa kościoła odbył się 28 czerwca 2009 roku na zamknięcie Roku Św. Pawła Apostoła Narodów, uroczystości przewodniczył Abp Henryk Hoser SAC, a przypadała ona w pierwszą rocznicę jego ingresu do Katedry Warszawsko-Praskiej. Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży parafii w latach 2011 i 2014.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży