Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Ząbki

Miescowość: Ząbki

ZĄBKI, Parafia Miłosierdzia Bożego

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 08:30 (kaplica w szpitalu w Drewnicy), 10:00, 10:00 (w dolnym kościele z udziałem przedszkolaków i najmłodszych dzieci poza wakacjami), 11:30 (z udziałem dzieci szkoły podstawowej), 13:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 06:30, 07:00 (poza wakacjami), 08:00 (oprócz wtorków), 08:30 (kaplica w szpitalu w Drewnicy), 17:30 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 08: 00-21:00 oprócz wtorków

Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 lutego 1988 roku z części parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Jej początki związane są z osobą ks. Wacława Kuleszy, którego władza kościelna skierowała z dniem 10 października 1982 roku do organizowania nowego ośrodka duszpasterskiego. 31 marca 1983 roku Wydział Urbanistyki m.st. Warszawy zatwierdził lokalizację terenu pod budowę kościoła.

24 sierpnia 1983 roku bp Jerzy Modzelewski odprawił pierwszą Mszę świętą na ołtarzu polowym i poświęcił plac. Po krótkim czasie, 12 grudnia, kard. Józef Glemp poświęcił tymczasową kaplicę o powierzchni 200 m², a 1 stycznia 1984 roku ustanowił ośrodek duszpasterski. Od tego czasu trwały starania o pozwolenie na budowę budynku katechetycznego i świątyni. Gdy 12 czerwca 1986 roku uzyskano tytuł prawny do gruntów parafialnych, rozpoczęły się intensywne prace przy budowie. Budynek katechetyczny poświęcił kard. Józef Glemp 28 grudnia 1986 roku. 13 września 1988 roku ksiądz prymas wmurował kamień węgielny pod świątynię (pochodzi z grobu św. Faustyny, poświęcił go Jan Paweł II).

W uroczystość Narodzenia Pańskiego w roku 1992 bp Kazimierz Romaniuk, stojący na czele nowo powstałej diecezji warszawsko-praskiej, poświęcił świątynię. 31 marca 1993 roku zawieszono w wieży kościoła trzy dzwony. Wykonano w prezbiterium mozaikę i umieszczono figurę Chrystusa Miłosiernego. W 1996 roku zakupiono organy elektroniczne „Johannus”, wykonano ołtarz główny i lektorium z marmuru. W 1997 roku powstały stacje Drogi Krzyżowej. W sierpniu i wrześniu położono granit na schodach wejściowych. W następnych latach wykonano sześć witraży od strony ul. 11 Listopada, wstawiono 110 ławek dębowych.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 30 kwietnia 2000 roku, bp Kazimierz Romaniuk konsekrował kościół. On także 26 października 2001 roku odsłonił i poświęcił pomnik Prymasa Tysiąclecia (dzieło prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa) stojący na schodach.

ZĄBKI, Parafia Świętej Trójcy

ul. Józefa Piłsudskiego 46, 05-091 Ząbki

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 stycznia 1919 roku, wydzielając ją z parafii praskiej.

Od XVI wieku była tu duża wieś królewska (ok. 80 mieszkańców), należąca do folwarku Bródno, zwana Wola Zambkowa (nazwa pochodzi od nazwiska drugiego wójta, Zygmunta Zambka; człon „Wola” oznaczał, że pierwszymi mieszkańcami byli osadnicy zwolnieni z wszelkich świadczeń). W 1580 roku zmieniono nazwę wsi z Woli Zambkowej na Ząbki i nałożono na mieszkańców podatki.

Z racji bliskości stolicy Ząbki były często terenem walk, m.in. w czasie potopu szwedzkiego, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego (oddział Leona Drewnickiego, uczestnika kampanii napoleońskiej, założyciela folwarku Drewnica). W 1827 roku wioskę nabyła rodzina Platerów, liczyła ona wówczas 204 mieszkańców w 36 domach; w 1880 roku było ich już 600. Po uruchomieniu 16 grudnia 1862 roku Kolei Warszawsko-Petersburskiej nastąpił wielki napływ ludności. Do 1880 roku właścicielem Ząbek był hrabia Stanisław Plater-Zyber, potem odkupił je hrabia Wiktor Kazimierz Ronikier. Pierwsze osiedle typu miejskiego (z elektrycznością i kanalizacją) założył w 1912 roku hrabia Adam Ronikier, właściciel cegielni produkującej rocznie 15 mln cegieł, a także wyroby ceramiczne.

Z powodu dużej odległości od kościoła parafialnego (św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie-Pradze) mieszkańcy Ząbek myśleli o wybudowaniu własnej świątyni. Na krótko przed I wojną światową hrabia Adam Ronikier rozpoczął starania o wzniesienie murowanego kościoła. Z ofiarną pomocą pośpieszyli mu – przez pośrednictwo ks. Alojzego Volknera, proboszcza parafii praskiej – Michał i Maria Radziwiłłowie. Prace przerwała wojna, wznowiono je dopiero wiosną 1916 roku. Przez sześć miesięcy powstał tymczasowy drewniany kościół z dzwonnicą, mieszczący do 1000 osób. Poświęcił go kard. Aleksander Kakowski 8 października 1916 roku. Do 1919 roku na Mszę niedzielną dojeżdżał z Pragi ks. Volkner.

W czasie bitwy warszawskiej 1920 roku mieścił się tu szpital polowy; groby poległych są najstarszymi na miejscowym cmentarzu. Wczesną wiosną 1936 roku, dzięki staraniom ks. Jana Sitnika, rozpoczęła się budowa kościoła według planów inż. arch. Jana Kamińskiego, zatwierdzonych 5 marca 1937 roku przez Warszawski Urząd Wojewódzki. Już 30 maja 1936 roku abp Stanisław Gall poświęcił i wmurował kamień węgielny. 18 lipca 1937 roku ks. prał. Stanisław Mystkowski poświęcił mury świątyni. W 1944 roku poważnemu uszkodzeniu uległy dach i sklepienie świątyni, naprawiono je w następnym roku.

Parafia szczyci się tym, że od czerwca 1972 do października 1975 roku pracował tutaj, tuż po święceniach, bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Kościół jeszcze nie był konsekrowany.

ZĄBKI, Parafia Zesłania Ducha Świętego

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00, 17:30, 19:00

Dni powszednie: 07:00, 15:00 (w I piątek miesiąca), 17:00 (w I piątek miesiąca poza wakacjami), 17:30 (w styczniu z wyjątkiem I piątku miesiąca), 19:00 (poza styczniem z wyjątkiem I piątku miesiąca)

Parafię erygował bp Kazimierz Romaniuk 29 czerwca 2002 roku z części parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Początki duszpasterstwa związane są z osobą ks. Sylwestra Ciesielskiego, który 24 czerwca 1999 roku został wikariuszem parafii macierzystej i otrzymał polecenie zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskiego.

24 września 2000 roku bp Romaniuk poświęcił krzyż, murowaną kaplicę i plac pod budowę kościoła oraz powołał do istnienia ośrodek duszpasterski. Dokładnie rok później nastąpiło poświęcenie dzwonów. Kościół zaprojektował Aleksy Dworczak, a konstruktorem jest Janusz Frej.

30 września 2012 roku abp Henryk Hoser SAC pobłogosławił i wmurował kamień węgielny. Pierwsza Msza święta w dolnym kościele była sprawowana 25 grudnia 2014 roku (pasterska) przez ks. abp. Henryka Hosera.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży