Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wieliszew

Miescowość: Wieliszew

WIELISZEW, Parafia Przemienienia Pańskiego

Niedziele i święta: 07:00, 07:30 (kaplica w Zegrzu Południowym), 09:00, 10:30 (kaplica w Zegrzu Południowym), 10:30 (z udziałem dzieci poza wakacjami), 12:00, 15:00 (kaplica w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym), 17:00

Dni powszednie: 07:00 (poza wakacjami), 17:30, 18:00, 19:00 (kaplica w Zegrzu Południowym)

Parafię erygował biskup płocki, Ścibor z Radzymina 20 lipca 1387 roku z dóbr Zakonu Kanoników Regularnych z Czerwińska. Miejscowość jest wzmiankowana w 1254 r. jako własność klasztoru w Czerwińsku (tak było aż do końca XVIII w.) choć na Górze Sztachera odkryto ślady obozowiska łowców z V w. przed Chr. W 1 poł. XIX w. należała do Tomasza Kamieńskiego i jego żony Marii Gautier. Pierwszy kościół wznieśli opaci czerwińscy. Kolejny, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Św. Ap. Andrzeja i Mateusza, zbudował w 1728 r. Ks. Mateusz Pożewski, konsekrował go biskup kamieniecki i opat czerwiński Stanisław-Józef Hozjusz 28 sierpnia 1729 roku. Kościół wraz z innymi zabudowaniami regionu uległ całkowitemu zniszczeniu w okresie II wojny światowej (z dawnych czasów ostała się jedynie kaplica-grobowiec na cmentarzu). Starania o budowę kościoła według projektu arch. Zdzisława Konowicza podjął Ks. Walenty Wolski, założył fundamenty w 1950 roku, po czym nastąpiła dłuższa przerwa. Budowę podjął i doprowadził do końca Ks. Feliks Nowak. Konsekracji nowego kościoła dokonał Kard. Stefan Wyszyński 12 sierpnia 1962 roku. W roku 1987 obchodom jubileuszu 600-lecia parafii przewodniczył Kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży