Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Tłuszcz

Miescowość: Tłuszcz

TŁUSZCZ, Parafia bł. Męczenników Podlaskich

Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 26 sierpnia 1999 roku z części parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, Postoliska i Klembów. Plac pod kościół ofiarowała parafia Przemienienia Pańskiego (4.900 m2), następne 4.800 m2 dokupiono ze środków nowej parafii. Budowa kaplicy rozpoczęła się 10 października 1996 roku, a już 8 grudnia poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk. Jest to metalowa konstrukcja dawnego pawilonu handlowego GS obudowana gazobetonem, ma drewniany dach kryty papą; wzniesiona staraniem Ks. Wiesława Bocheńskiego przy dużym społecznym zaangażowaniu wiernych. Samodzielny ośrodek duszpasterski zaistniał 1 stycznia 1997 roku. Szczególne wydarzenie miało miejsce 6 października 1997 roku, wtedy sprowadzono do parafii relikwie Bł. Męczenników Podlaskich z Pratulina (fundatorem relikwiarza jest rodzina Królaków). Od 28 grudnia 1997 roku Ks. Wiesław Bocheński zamieszkał przy kaplicy. Zaś w Wigilię Bożego Narodzenia, jako votum Jubileuszu Roku 2000, Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił figurę Chrystusa z rozwartymi ramionami i napisem „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” wysoką na 6 m stojącą na postumencie 3 m, ufundowaną przez rodzinę Kowalików i Ks. Proboszcza. Obok stoi tymczasowa dzwonnica z dzwonem „Bł. Męczennicy Podlascy” (101 kg); całość poświęcił Bp Stanisław Kędziora 6 października 1997 roku. Po latach starań, w roku 2002 udało się dokonać zmian w planie zagospodarowania terenu i wpisać przeznaczenie na cele kultu. 10 maja 2004 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kościoła według projektu Barbary Odolczyk i Kazimierza Olszanieckiego, konstrukcję opracował Adam Mroczek. 3 września 2005 roku odprawiono Mszę Św. w intencji budowy i rozpoczęto wykopy. Trudnym doświadczeniem była śmierć, pochodzącego z parafii, Ks. Pawła Cymermana w dniu 3 listopada 2010 roku, po wieloletniej walce z chorobą nowotworową. 1 grudnia 2012 roku Abp Henryk Hoser SAC poświęcił i wmurował kamień węgielny w świątynię w stanie zamkniętym. Choroba Ks. Korporowicza ujawniona w 2013 roku spowolniła prace wykończeniowe.

TŁUSZCZ, Parafia Przemienienia Pańskiego

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:15, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 17:00 (w pierwsze piątki i soboty miesiąca), 17:30 (w maju, czerwcu, październiku i listopadzie oprócz pierwszych piątków i sobót miesiąca)

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski dnia 1 stycznia 1936 roku z części parafii Postoliska i Klembowa. Początki miejscowości Tłuszcz sięgają 1447 roku. Dogodne położenie geograficzne na szlaku handlowym z Litwą było przyczyną rozwoju tego terenu. Uruchomienie w 1861 r. kolei żelaznej Warszawa – Petersburg spowodowało dalszy rozwój miasta. W 1916 r. Tłuszcz stał się siedzibą gminy. W 1928 powstał Komitet budowy kościoła i zakupiono plac pod budowę kościoła. Początek budowy kościoła przypada na lata 1929/1930 gdzie postawiono prowizoryczną kaplicę, którą w dniu 6 sierpnia 1933 r. poświęcił Ks. prałat de Ville. Od tej pory proboszcz parafii Postoliska w niedzielę odprawiał sumę i nieszpory w Tłuszczu. Następnie Ks. Jan Razum jako wikariusz Postolisk zamieszkał w Tłuszczu, by pełnić posługę duszpasterską. Dnia 6 grudnia 1935 roku przyjeżdża do Tłuszcza Ks. Feliks Andruszkiewicz dla objęcia probostwa. Nominacje na proboszcza otrzymuje w Wigilię Bożego Narodzenia wraz z dekretem erygującym parafię Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu od 1 stycznia 1936 r. Zastaje świątynię bez prezbiterium i zakrystii. Drugi z kolei proboszcz Ks. Władysław Kwaśniewski w 1957 dobudowuje prezbiterium, zakrystię i przedsionek. Dwa lata później wzmocniono stary strop przez zastosowanie kratownicy, stalowych podciągów i słupów obmurowanych. W 1967 r. Tłuszcz otrzymuje prawa miejskie. Miasto się rozbudowuje. Świątynia okazuje się za mała. W latach 1988-1991 trwa rozbudowa świątyni. W tym czasie dobudowano dwie nawy boczne. W 2001 roku przeprowadzono kapitalny remont dachu na kościele – wymieniono część więźby dachowej i pokryto blacho – dachówką. Natomiast wewnątrz kościoła usunięto boazerię, naprawiono tynki, pomalowano ściany i sufit, położono marmur w prezbiterium i wykonano posoborowy ołtarz marmurowy. W roku 2007 założono w kościele gazowe centralne ogrzewanie. W roku 2008 osuszono świątynię i zainstalowano rury odprowadzające wody gruntowe i opadowe. W latach 2009-2010 przeprowadzono kapitalny remont posadzki w kościele, położono nowy marmur. Z tego samego marmuru wykonano boazerię ścian i filarów. W prezbiterium wykonano na ścianie frontowej metodą „sgraffito” scenę Przemienienia Pańskiego, po lewej stronie Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, a po prawej przy wejściu do zakrystii scenę z Chrztu Pana Jezusa. W 2011 roku przeprowadzono remont zakrystii, która została powiększona przez zlikwidowanie przedsionków, położono nowe tynki, wymieniono okna i drzwi i położono posadzkę marmurową. W latach 2014-2016 wymieniono wszystkie okna w kościele i wykonano zewnętrzną elewację świątyni. W 2016 roku odmalowano wnętrze kościoła i wyremontowano chór. W dniu 13 maja 2010 świątynię konsekrował Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Abp Henryk Hoser SAC.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży