Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Sulejówek

Miescowość: Sulejówek

SULEJÓWEK (Miłosna), Parafia Przemienienia Pańskiego

Niedziele i święta: 07:00, 08:00, 09:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował Abp Stanisław Gall 1 sierpnia 1939 roku z części parafii Okuniew i Długa Kościelna. Pierwotnie nazywała się Cechówka, od 1960 r. Miłosna, a od 1962 r. Sulejówek-Miłosna. Sulejówek wzmiankowany jest w XV w. jako wieś Sulewo. W 1852 r. wioska liczyła 6 domów i 57 mieszkańców. Rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1866 r. kolei warszawsko-brzeskiej. Na początku XX w. Sulejówek stał się miejscowością letniskową. W 1921 r. było już 65 domów i 390 mieszkańców. W Sulejówku mieszkał marsz. Józef Piłsudski (z przerwami od 1922 do 1935 roku), chętnie przebywały tu takie osobistości jak: Jędrzej Moraczewski, Stanisław Grabski, Maciej Rataj, Ignacy Paderewski. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r.

Myśl o budowie kościoła zrodziła się wśród osób świeckich w 1928 roku w czasie uroczystości rodzinnych w domu mgra farmacji Gierasińskiego. W krótkim czasie powołano komitet budowy. Formalne przygotowania rozpoczęły się 14 września 1934 roku. Ks. Feliks Wasilewski z Okuniewa 23 września 1934 roku odprawił Mszę Św. w intencji rozpoczęcia budowy na placu ofiarowanym przez Jana i Pawła Łopatinów. 18 listopada 1934 roku poświęcono kamień węgielny. Projekt kościoła wykonał inż. arch. Konstanty Jakimowicz (z góry przypomina orła przygotowującego się do lotu). Pierwszą Mszę Św. w obecnym kościele odprawił 17 maja 1936 roku Ks. Czesław Gotlib. Podczas Pasterki, 24 grudnia 1937 roku, poświęcono wnętrze kościoła i ołtarz główny. Natomiast 3 maja 1953 roku Kard. Stefan Wyszyński poświęcił dzwony (Stefan i Antoni) oraz budynek plebanii. 28 maja 1972 roku Kardynał Prymas Stefan Wyszyński konsekrował kościół. Jego następca, Kardynał Prymas Józef Glemp, 6 sierpnia 1989 roku przewodniczył uroczystościom złotego jubileuszu parafii.

SULEJÓWEK, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Niedziele i święta: 07:00 (w dolnym kościele), 09:00, 10:30, 12:00, 18:00 (w styczniu i lutym w dolnym kościele), 20:00 (dla młodzieży)

Dni powszednie: 07:00 (w dolnym kościele), 17:00 (w dolnym kościele w maju, czerwcu i październiku oprócz ferii, wakacji i okresu kolędy), 17:30 (w dolnym kościele poza majem, czerwcem i październikiem oraz okresami ferii, wakacji i kolędy), 18:00 (w dolnym kościele)

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 września 1976 roku z części parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie (dawna Cechówka) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłośnie. Praca duszpasterska od początku była prowadzona w kaplicy Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (latem, ze względu na rosnącą liczbę wiernych, sprawowano Msze Św. na wolnym powietrzu). 13 kwietnia 1958 roku Kard. Wyszyński ustanowił przy kaplicy w Zakładzie Wychowawczym „Terezjanum” filię parafii Cechówka z wydzielonymi granicami oraz prawem prowadzenia ksiąg metrykalnych. W roku 1959 r. władze państwowe zgodziły się na budowę świątyni, zgromadzono część materiałów budowlanych, ale szybko cofnięto pozwolenie. W 1965 r. przybył do Sulejówka Ks. Wacław Koryś, po wielu latach starań, 30 marca 1971 roku uzyskał pozwolenie na budowę. Rok później udało się znaleźć odpowiedni teren. Wszelkie plany przygotował arch. Władysław Pieńkowski. Kościół dolny powstał już w 1978 r., poświęcił go Kard. Stefan Wyszyński. Po kilku latach, 15 maja 1983 roku, świątynię konsekrował Kard. Józef Glemp. Świątynia jest zbudowana dzięki środkom pochodzącym z ofiar wiernych.

SULEJÓWEK, Parafia św. Józefa

Niedziele i święta: 9:00, 11:00, 12:30, 19:30

Dni powszednie: 6:30 (wtorek, czwartek, sobota), 18:30

Parafia została erygowana przez ks. bpa Romualda Kamińskiego z dniem 1 października 2021 roku, w miejsce dotychczasowego kościoła rektorskiego prowadzonego przez Księży Marianów. Zgromadzeniu zostało powierzone dalsze duszpasterstwo nowej jednostki administracyjnej w diecezji warszawsko-praskiej.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży