Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Otwock

Miescowość: Otwock

OTWOCK (Kresy), Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, 20:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 15 października 1978 roku z części parafii Św. Wincentego w Otwocku, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze i Św. Wita w Karczewie. Osada powstała na przełomie XIX i XX w. na ziemiach, które po uwłaszczeniu otrzymali chłopi z Nadbrzeża i Kępy Nadbrzeskiej. Należy do miasta od 1932 r.

Początki parafii sięgają roku 1934 r., kiedy Ks. Ludwik Wolski, ówczesny proboszcz parafii Otwock, sprowadził tu Siostry Felicjanki, które zamieszkały w wynajętym budynku przy ul. Jodłowej 14. Siostry urządziły przedszkole i kaplicę półpubliczną, od wiosny 1935 roku zapraszały kapłanów ze Mszą Św., najpierw w niedziele, a potem także w dni powszednie. W latach pięćdziesiątych Kuria Metropolitalna kierowała tu kapłanów na stały pobyt, co doprowadziło do ustanowienia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w dniu 6 kwietnia 1958 roku. Rektorem kaplicy został Ks. Eugeniusz Piesiewicz, który zakupił i ogrodził plac pod budowę nowego kościoła oraz postawił na placu figurkę Matki Bożej stojącą do dziś. Z czasem rozpoczęły się starania o budowę świątyni, które trwały 18 lat. Ostatecznie pozwolenie nadeszło w sierpniu 1977 r.

Kompleks świątynno-administracyjny, budowany od 3 kwietnia 1979 roku, to dzieło Ks. Włodzimierza Jabłonowskiego, inż. Zenona Liżewskiego, inż. Waldemara Siwka i inż. Jerzego Gajkowskiego. W jego skład wchodzi kościół, plebania, dom parafialny i dom dla Sióstr Felicjanek. Obiekt konsekrował Kard. Józef Glemp 3 października 1988 roku, w X rocznicę powstania parafii.

OTWOCK (Ługi), Parafia Miłosierdzia Bożego

Niedziele i święta: 07:00, 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1989 roku z części parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Osada powstała na początku XX w. Nazwę zawdzięcza rozległym i podmokłym terenom, które rozciągały się między Otwockiem i Karczewem. Włączono ją do miasta w 1932 r. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego i lokalizację nowego kościoła podjął Ks. Włodzimierz Jabłonowski proboszcz parafii Otwock-Kresy w 1986 r. Zostały one uwieńczone decyzją z 20 czerwca 1988 roku zatwierdzającą lokalizację nowego kościoła i program budowy.

Do parafii macierzystej należała pierwsza kaplica na osiedlu Ługi (wraz z wyposażeniem) usytuowana była w jednym z bloków. Mieszkają tu głównie rodziny młode i w średnim wieku. Budowniczym kościoła, kaplicy i plebanii był pierwszy proboszcz Ks. Jan Andrzejewski. Pierwszą tymczasową kaplicę p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego, wzniesioną na miejscu nowego kościoła, poświęcił Bp Stanisław Kędziora 21 grudnia 1988 roku. Od 1 stycznia 1989 roku istnieje samodzielny ośrodek duszpasterski. Kaplica w kilka dni później spłonęła doszczętnie, przyczyny pożaru nie ustalono. Nową kaplicę poświęcił Bp Marian Duś 15 stycznia 1989 roku. Okazała się z czasem za mała i zdecydowano się na przeniesienie dużej kaplicy z Ursynowa, poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk 29 lipca 1989 roku. Kolejne wizyty Bp. Kazimierza Romaniuka związane były z: poświęceniem placu pod budowę kościoła i fundamentów domu parafialnego (13 listopada 1990 r.), wmurowanie kamienia węgielnego, który poświęcił Bł. Jan Paweł II 9 czerwca 1991 roku (7 czerwca 1992 r.), poświęceniem domu parafialnego (19 maja 1993 r.), poświęceniem kościoła (4 listopada 1995 r.), poświęceniem trzech dzwonów (13 października 1996 r.) i wreszcie z konsekracją kościoła (15 października 2000 r.).

Na początku 1997 r. położono posadzkę marmurową, w 1998 r. przybył marmurowy ołtarz, chrzcielnica i ambonka. W 1999 r. wykonano w prezbiterium mozaikę „Chrystus Miłosierny”, zainstalowano 18 żyrandoli i oświetlenie prezbiterium, w roku 2000 zamontowano stałe tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu i ozdobiono kaplicę mozaiką „Baranek z Apokalipsy Św. Jana”. W kolejnych latach wyposażono kościół w komplet dębowych ławek i wykończono kaplicę MB Miłosierdzia (również z mozaiką). W roku 2010 zmieniono wystrój i wyposażenie kaplicy Św. Faustyny, aby mogła służyć rozwijającym się grupom parafialnym. W 2012 r. przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń świetlicy, tak aby mogły służyć nie tylko dzieciom, ale i dorosłym np. w niedziele jako parafialna kawiarenka.

OTWOCK (Mlądz), Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Laskowa 38, 05-400 Otwock

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 17:00

Dni powszednie: 07:00 (we wtorek), 18:00 (poza wtorkiem)

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 26 września 1992 roku z części parafii Wiązowna. Miejscowość powstała prawdopodobnie w XVII w., a nazwa nawiązuje do młyna wodnego na Świdrze mielącego zboże. W 1958 r. weszła do granic Otwocka.

Budowa świątyni rozpoczęła się w 1994 r., a poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk 4 czerwca 2000 roku, natomiast poświęcenia i wbudowania kamienia węgielnego dokonał Abp Sławoj Leszek Głódź 30 października 2007 roku.

OTWOCK (Śródborów), Parafia Niepokalanego Serca Maryi

Niedziele i święta: 08:00, 09:00, 10:30, 12:00, 17:00 (od maja do sierpnia o 18:30), 18:30 (od września do kwietnia o 17:00)

Dni powszednie: 07:00 (w wakacje o 7:30), 07:30 (poza wakacjami o 7:00), 17:00 (od maja do sierpnia o 18:30), 18:30 (od września do kwietnia o 17:00)

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1983 roku z części parafii Karczew i Św. Wincentego à Paulo w Otwocku. Osiedle powstało w 1922 roku jako miasto-park leśny. Pomysłodawcą było Towarzystwo Śródborów, jego udziałowcami byli mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa i Berlina. Wielkim wysiłkiem i nakładami zmieniono przeznaczenie terenu z leśnego na letniskowy. Plan miasta-ogrodu sporządził Zdzisław Kalinowski, od początku były przewidziane miejsca pod kościół, dwie szkoły, boiska, straż ogniową, halę targową i place zabaw. W 1923 r. zbudowano 10 wzorcowych domów według projektu i pod nadzorem prof. Rudolfa Świerczyńskiego. Do 1932 r. było już 100 domów, 30 pensjonatów i komfortowy hotel dla 100 osób. W 1932 r., mimo protestów, włączono te tereny do Otwocka.

Historia samodzielnego duszpasterstwa na tym terenie rozpoczęła się 5 września 1972 roku, gdy Ks. Stanisław Żebrowski otrzymał nominację na wikariusza parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku z przeznaczeniem do pracy przy kaplicy Domu Opieki przy ul. Zamenhoffa 22 w Śródborowie, prowadzonym przez Siostry Orionistki. Od początku ośrodek duszpasterski cieszył się serdeczną opieką Bp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu. Już w pierwszym roku, z polecenia władzy archidiecezjalnej, proboszczowie z Otwocka i Karczewa pozostawili do kolędowania osiedla: Górki, Hobot, Śródborów i Soplicowo. 15 sierpnia 1973 roku ustanowiono samodzielny rektorat z prawem prowadzenia ksiąg parafialnych. Zgodę na budowę kościoła udało się uzyskać 6 czerwca 1977 roku. W rok później przeprowadzono postępowanie spadkowe po śmierci Aleksandra Zamirskiego: od niego Ks. Żebrowski otrzymał w darze plac o powierzchni 10 tys. m², na którym stanął kościół.

W 1979 roku rozpoczęły się wykopy pod kościół i plebanię, zaprojektowane przez Małgorzatę i Zbigniewa Wacławków. 19 kwietnia 1980 roku Bp Jerzy Modzelewski wmurował kamień węgielny pochodzący z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, poświęcony przez Kard. Wyszyńskiego złożonego już chorobą. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata roku 1980 Bp Bronisław Dąbrowski poświęcił dzwony (dwa ufundowała p. Helena Kalinowska). Zaś 17 grudnia (tuż przed nawiedzeniem obrazu MB Częstochowskiej) Bp Jerzy Modzelewski poświęcił kościół górny w stanie surowym. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał Kard. Józef Glemp 7 października 1984 roku. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 21 maja 1998 roku, Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił nowe 16-głosowe organy.

OTWOCK (Świder), Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Józefa Sowińskiego 17, 05-402 Otwock

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 11:30, 18:00

Dni powszednie: 06:30 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:30), 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 15 września 1983 roku z części parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, a proboszczem został dotychczasowy rektor, Ks. Stanisław Pawlik. Na zakupionej przez Siostry w 1927 roku działce stał drewniany budynek, zbudowany pod koniec XIX w. Pierwsza kaplica powstała na tym terenie w 1928 r. w domu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

W roku 1952 zakonny Dom Małego Dziecka (wraz z kaplicą i mieszkaniami Sióstr) zajęły władze komunistyczne. Mimo to Ks. Marian Lipski, wikariusz parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wraz z mieszkańcami Świdra czynili starania, aby utworzyć samodzielny ośrodek duszpasterski, co stało się 15 czerwca 1972 roku. W roku 1979, po wielu procesach sądowych, Siostry odzyskały swą własność, a Ks. Stanisław Pawlik rozpoczął starania o zezwolenie na remont i rozbudowę kaplicy, otrzymał je dopiero w 1982 roku.

Projekt nowego kościoła opracował arch. Zbigniew Pawelski, a konstrukcję dr Andrzej Żurawski. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego i plebanii. Budowa kościoła trwała od 1984 do 1993 roku. Kamień węgielny pochodzący z Jasnej Góry poświęcił i wmurował Bp Jerzy Modzelewski 16 czerwca 1985 roku. 12 czerwca 1993 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił nową świątynię, a 11 września 2011 roku konsekrował ją. U wejścia na teren kościelny stoi figura Św. Teresy z 1931 r.

OTWOCK (Świder), Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 6 stycznia 1951 roku. Osada powstała w 1879 roku w wyniku parcelacji folwarku Anielin. Tereny nad rzeką Świder kupił Michał Elwiro Andriolli i założył osadę letniskową Brzegi. Oryginalne letniskowe wille, których budowę zapoczątkował Andriolli, dały początek stylowi zwanemu nadświdrzańskim lub świdermajer, który rozpowszechnił się na linii otwockiej. Od 1952 roku znajduje się w granicach Otwocka.

Wezwanie parafii związane jest ze wczesnym na tym terenie kultem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, rozwijanym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy, a potem Instytut Terezjański. To właśnie tutaj w latach dwudziestych powstawały Młodzieżowe Kółka Terezjanek, które rozszerzyły się niemal po całej Polsce. Teren na którym pobudowany jest kościół i plebania należał do Instytutu Terezjańskiego, który oddał go na potrzeby parafii.

Do 1972 roku duszpasterzami byli księża diecezjalni, potem przybyli Misjonarze Świętej Rodziny. Pierwszym posunięciem misjonarzy było odnowienie i przebudowa kościoła. Ks. Wirgiliusz Jarzyński MSF w 1972 roku rozpoczął starania o budowę świątyni, plebani i dom katechetycznego. Wykopy pod budowę kościoła według projektu arch. Leszka Klajnerta rozpoczęto 22 października 1980 roku.

Kamień węgielny poświęcił i wmurował Bp Jerzy Modzelewski 18 października 1981 roku, tego dnia poświęcił także sale katechetyczne. Mury wzniesionej już świątyni poświęcił i pierwszą Mszę Świętą w dolnym kościele odprawił Bp Zbigniew Kraszewski 8 września 1985 roku. Świątynię konsekrował Kard. Józef Glemp 30 listopada 1986 roku.

20 listopada 2017 roku kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

OTWOCK (Wólka Mlądzka), Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 05-400 Otwock

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 11:30, 18:00

Dni powszednie: 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 października 1986 roku. Miejscowość powstała w XVIII w. na ziemiach należących do Glinianki. Tutejsze grube warstwy iłów i gliny były wykorzystywane na początku XX w. przez cegielnię w Teklinie. W 1958 r. włączono te tereny do granic Otwocka. W 1946 roku, gdy Wólka Mlądzka należała do parafii Św. Wita w Karczewie, sprowadzono z Falenicy drewniany poniemiecki barak, który służył za szkołę, ponieważ budynek szkoły został spalony podczas II wojny światowej. Po wybudowaniu nowej szkoły barak przeznaczono na świetlicę.

W 1946 r. miejscowość przyłączono do parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku. Dwa lata później zrodziła się myśl, aby barak przeznaczyć na kaplicę. Pomysł poparło wielu mieszkańców, wysłano delegację do parafii Św. Wita w Karczewie i Św. Wincentego à Paulo w Otwocku celem uzyskania zgody na powyższy projekt. W 1949 roku proboszczowie Ks. Józef Stolarski z Karczewa i Ks. Ludwik Wolski z Otwocka przybyli do Wólki Mlądzkiej, i przy licznie zgromadzonej społeczności miejscowej, poświęcili nową kaplicę p.w. Św. Józefa i Św. Ludwika. Od tego czasu przyjeżdżali księża z Otwocka, aby odprawiać Mszę Świętą.

W 1952 r. pojawiły się trudności związane z brakami personalnymi w parafii Św. Wincentego à Paulo, zwrócono się więc o pomoc do Księży Pallotynów z Otwocka. Po kilku latach wierni zwrócili się do Księży Pallotynów, aby na stałe objęli duszpasterstwo w kaplicy, co miało miejsce 29 listopada 1959 roku. Duszpasterstwo przy kaplicy prowadzili kolejno: Ks. Jan Kosiedowski SAC, Ks. Stanisław Świeczek SAC, Ks. Franciszek Rafacz SAC, Ks. Marian Lesner SAC, Ks. Stanisław Kobielus SAC, Ks. Józef Bagiński SAC (na stałe w Wólce Mlądzkiej u pp. Janiny i Mariana Witkowskich), Ks. Edward Trzeciak SAC, Ks. Kazimierz Trypus SAC. W 1982 r. rozpoczęto budowę plebanii i kościoła. Pasterkę w roku 1983 odprawił Ks. Szczepan Barcikowski SAC już w dużej sali w części katechetycznej plebani.

W 1983 r. ruszyła budowa nowego kościoła według planów architektów: Ludomira Słupeczańskiego, Ludwika Szperla i Adama Suflińskiego. Bp Jerzy Modzelewski poświęcił i wmurował kamień węgielny 30 października 1983 r. Budowę w stanie surowym ukończono w 1986 r., a 29 listopada 1986 roku Kard. Józef Glemp Prymas Polski poświęcił świątynię. Bp Marian Duś konsekrował kościół 18 października 1987 roku.

OTWOCK, Parafia bł. Ignacego Kłopotowskiego

Michała Andriollego 73, 05-400 Otwock

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Parafię erygował Abp Sławoj Leszek Głódź 25 grudnia 2005 roku w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Początki parafii sięgają 6 kwietnia 2001 roku, gdy pozyskano działkę przy zbiegu ulic Andriollego i Filipowicza jako mienie zamienne za grunty zagrabione Kościołowi na mocy „dekretu Bieruta”. Niespełna dwa miesiące później Bp Kazimierz Romaniuk oddelegował Ks. Cezarego Krawczyńskiego do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego. Po początkowych trudnościach uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 14 czerwca 2003 roku odprawiono pierwszą Mszę Św. na placu, a dwa dni później, lokalne władze wydały pozwolenie na budowę domu parafialnego.

Smutnym wydarzeniem był incydent w nocy z 16 na 17 czerwca 2003 roku: na dwa dni przed Bożym Ciałem nieznani sprawcy spalili ołtarz polowy, na którym sprawowano Mszę Św. z okazji poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła. Nie zniechęciło to duszpasterza i wspólnoty wiernych do kontynuacji rozpoczętego dzieła: 26 czerwca 2005 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił nową kaplicę znajdującą się w budynku parafialnym.

Ważnym wydarzeniem jednoczącym parafian był odpust parafialny przypadający 10 września 2005 roku, połączony z przekazaniem parafii relikwii Bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego. 16 czerwca 2008 roku uzyskaliśmy długo oczekiwaną decyzję włodarzy miasta zezwalającą na budowę kościoła. Jeszcze w lipcu rozpoczęły się prace ziemne, a 26 maja 2009 roku położono pierwszą cegłę na fundamentach nowej świątyni.

Kościół zaprojektował inż. arch. Aleksy Dworczak odpowiedzialny za architekturę, oraz inż. Janusz Frey odpowiedzialny za konstrukcję. Ostatni odpust, 9 września 2013 roku, był niezwykle uroczysty: Abp Henryk Hoser SAC wmurował kamień węgielny w świątynię w surowym stanie.

OTWOCK, Parafia św. Wincentego à Paulo

Mikołaja Kopernika 1, 05-400 Otwock

Niedziele i święta: 07:30, 09:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 08:00, 17:00 (w I piątek miesiąca), 17:30 (poza I piątkiem miesiąca), 18:00

Parafię erygował Abp Wincenty Chościak Popiel 1 czerwca 1911 roku z części parafii Karczew. Pierwotnie do parafii należały wille otwockie, wille świderskie, Rycice, Natalin i Teklin, a pierwszym proboszczem był Ks. Zygmunt Gajewicz.

Otwock cieszy się szczególnym mikroklimatem, na który składa się warstwa piasku przekraczająca 30 m grubości, zdrowa woda porównywana z górską i gęsto rosnące sosny. Dr Józef-Marian Geisler znając te walory założył tu w 1890 r. zakład kąpieli leczniczych, z którego powstało pierwsze w Polsce nizinne sanatorium przeciwgruźlicze. W 1916 r. osada otrzymała prawa miejskie. Przed I wojną na 2.500 mieszkańców przypadało 3.000 kuracjuszy, w 1938 r. relacja wyglądała następująco: 19.400-39.700, przy czym 3/4 ludności stanowili Żydzi.

Do dziś jeszcze Otwock jest miastem szpitali. Początki duszpasterstwa sięgają roku 1889 r., gdy w powstającym uzdrowisku Otwock zrodziła się inicjatywa budowy kaplicy. Teren pod ośrodek duszpasterski ofiarował p. Zygmunt Kurtz, właściciel Otwocka Wielkiego. 22 czerwca 1891 roku Ks. Feliks Pyżalski, proboszcz z Karczewa, poświęcił kamień węgielny pod murowaną kaplicę (8 × 5 sążni) wznoszoną według projektu arch. Władysława Marconiego mieszkającego w Otwocku. Kaplicę poświęcono 31 lipca 1892 roku jako filialną parafii Karczew, a następnie rozbudowano w 1902 r.

Obecny kościół zbudowano w latach 1930-1935 staraniem Ks. Ludwika Wolskiego według projektu Łukasza Wolskiego, starszego brata Ks. Proboszcza, projektanta bazyliki na ul. Kawęczyńskiej, kościoła Św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu i drewnianej kaplicy w Laskach. Kamień węgielny pobłogosławił Bp Stanisław Gall 7 grudnia 1930 r, on także poświęcił nowy kościół 20 października 1935 roku. Po wojnie zniszczoną fasadę i wieżę odbudowano według projektu Edgara Norwetha. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał Kard. Stefan Wyszyński w 1965 r.

OTWOCK, Parafia Zesłania Ducha Świętego

Stefana Żeromskiego 6, 05-400 Otwock

Niedziele i święta: 07:30, 09:30, 11:00, 11:00 (w dolnym kościele z udziałem dzieci), 12:30, 18:00, 20:00 (dla młodzieży)

Dni powszednie: 06:30, 07:00, 08:00, 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 20 lipca 1989 roku z części parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku. Parafia powstała przy kościele Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a pierwszym proboszczem został Ks. Stanisław Świerczek. Księża Pallotyni przebywają w Otwocku od 5 lutego 1950 roku, gdy nabyli dwa drewniane domki razem z zalesioną posesją.

Od samego początku rozpoczęto pracę duszpasterską, a następnie także katechetyczną przy małej kapliczce mieszczącej się w części domu. Organizowano również rekolekcje i dni skupienia dla świeckich. W 1981 r. władze państwowe zezwoliły na budowę domu leczniczo-wychowawczego dla członków Stowarzyszenia oraz kaplicy dla okolicznej ludności.

Projektantem całego kompleksu budynków był arch. Zbigniew Pawelski. Budowę dwupoziomowego kościoła rozpoczęto w 1983 r. Kamień węgielny pochodzący z grobu Św. Piotra i poświęcony przez papieża Jana Pawła II wmurował we fronton kościoła Bp Jerzy Modzelewski 20 października 1985 roku. Budowę ukończono w 1987r., a konsekracji dokonał Bp Marian Duś 7 maja 1988 roku.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży