Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Otwock Wielki

Miescowość: Otwock Wielki

OTWOCK WIELKI, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00 (w poniedziałek, środę i sobotę w Adwencie), 18:00 (oprócz poniedziałku, środy i soboty w Adwencie)

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 25 marca 1999 roku z części parafii Karczew, a pierwszym proboszczem mianował Ks. Bogdana Sankowskiego. Miejscowość jest wzmiankowana już w 1407 r. Od XVII w. należała do Bielińskich, którzy z ubogiej szlachty ciechanowskiej wybili się do godności senatorskich i mieli liczne posiadłości (dobra ciągnęły się od Karczewa do Garwolina). Pozostał po nich barokowy pałac zbudowany w latach 1693-1703 na sztucznej wyspie według projektu Carlo Ceroniedo lub Tylmana z Gameren i rozbudowany w XVIII w. przez Jakuba Fontanę. To właśnie tu w 1705 r. spotkali się król pruski August II Mocny i car Rosji Piotr Wielki i po raz pierwszy planowali rozbiór Polski. Obecnie budynek jest rezydencją reprezentacyjną Prezydenta RP.

Otwock Wielki zwany często Starym Otwockiem jest zatem kolebką dzisiejszego miasta Otwock: to on dał nazwę stacji kolejowej i całej okolicy uzdrowiskowej. W roku 1981 zaistniała konieczność lokalizacji w Otwocku Wielkim punktu katechetycznego. Pan Jan Siwek, ówczesny dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej, przy wydatnym wsparciu ówczesnego proboszcza Karczewa, Ks. Edwarda Święckiego, wystąpił o przydział działki należącej do szkoły na lokalizację wspomnianego obiektu. W październiku 1984 r. przygotowano teren.

Projekt architektoniczny opracowała inż. Anna Zabłocka-Szymańska z Otwocka. Salę katechetyczną poświęcił Bp Kazimierz Romaniuk 12 października 1986 roku. Witraże wykonała pracownia Macieja Malickiego i Mirosława Spirowskiego z Otwocka. Kaplicę poświęcił Bp Kazimierz Romaniuk 6 grudnia 1987 roku. Krzysztof Łempicki wykonał i ofiarował 14 listopada 1990 roku stacje Drogi Krzyżowej. Pan Roman Suchecki z Wygody ufundował dzwon odlany w ludwisarni Saturnina Skubiszyńskiego, a 7 lipca 1996 roku poświęcił go Bp Kazimierz Romaniuk. Od 5 lutego 1998 roku istnieje tu samodzielny ośrodek duszpasterski.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży