Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nadma

Miescowość: Nadma

NADMA, Parafia św. Jana Chrzciciela

Prymasa Tysiąclecia 17, 05-270 Nadma

Niedziele i święta: 08:30, 10:00, 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00 (we wtorek), 18:00 (poza wtorkiem)

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 1 października 2004 roku z części parafii Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze i Świętej Trójcy w Kobyłce. Pierwszym proboszczem został Ks. Grzegorz Mioduchowski, dotychczasowy administrator ośrodka duszpasterskiego.

Nadma to wieś leżąca na południowych krańcach gminy Radzymin. Liczy niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Latem 2002 roku rodziny z Nadmy należące do parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. Mieszkańcy chcąc wyrazić wdzięczność za tę niecodzienną wizytę ufundowali przydrożny krzyż, który postawiono przy ulicy Czarnej. W sierpniu 2002 r. Ks. prał. Jan Andrzejewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, sprawował w tym miejscu Najświętszą Ofiarę i poświęcił krzyż. Nikt z obecnych nie pamiętał, kiedy ostatni raz, i czy w ogóle, na tych ziemiach była kiedykolwiek sprawowana Msza Św.

8 września 2002 roku do wioski przybył Bp Kazimierz Romaniuk, aby wziąć udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy Św. polowej na placu szkolnym. Podzielił się wówczas refleksją, iż można by utworzyć w Nadmie samodzielna parafię. Pomysł ten spodobał się Ks. prał. Andrzejewskiemu i mieszkańcom. Zatem istnienie parafii zawdzięczamy wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej oraz słudze Bożemu Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Wiosną 2003 r. Ks. prał. Andrzejewski rozpoczął poszukiwania dogodnego miejsca pod budowę kościoła, w grę wchodziły trzy lokalizacje. Po Rezurekcji roku 2003 r. Bp Kazimierz Romaniuk w towarzystwie Ks. Andrzejewskiego i Konrada Rytla, Starosty Wołomińskiego, udał się do Nadmy i wspólnie wybrali miejsce pod budowę przy ul. Nowej, potocznie zwanej Graniczką. Teren o powierzchni 0,57 ha położony między ulicami: Nową (obecnie Prymasa Tysiąclecia) i Jaworówką, znajduje się w środku wioski. Po pomyślnym załatwieniu spraw prawno-administracyjnych rozpoczęto prace adaptacyjne: w lipcu 2003 r. teren ogrodzono, postawiono krzyż oraz wiatę z ołtarzem polowym.

W niedzielę 3 sierpnia 2003 roku o godz. 12.00 do Nadmy przybył Bp Kazimierz Romaniuk by poświęcić placu pod budowę i odprawić pierwszą Mszę Świętą. W uroczystości wzięli udział duchowni z pobliskich parafii: m.in. Ks. prał. Jan Andrzejewski/ Ks. prał. Kazimierz Konowrocki, Ks. Maksymilian Sowa CSMA, Ks. prał. Henryk Drożdż. Ks. Grzegorz Mioduchowski, delegowany do organizacji ośrodka duszpasterskiego w Nadmie, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nadmy. Podczas wygłoszonej homilii Ks. Biskup zaznaczył, że od teraz to miejsce należy do Boga, a znakiem tego jest postawiony krzyż. Od 3 sierpnia 2003 roku w Nadmie codziennie sprawowana jest Eucharystia. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2003 r., przystąpiono do budowy budynku plebani i kaplicy według projektu inż. arch. Adama Wagnera. Obowiązki kierownika budowy pełnił bezinteresownie mgr inż. Włodzimierz Kubicki. Do prac chętnie włączyli się mieszkańcy Nadmy (starsi i młodsi, nawet kobiety i dzieci). Do grudnia 2003 r. była gotowa (w stanie surowym) pierwsza kondygnacja budynku, gdzie urządzono prowizoryczną kaplicę i zakrystię. Pod koniec czerwca 2005 r. zakończono główne prace budowlane i wykończeniowe, rozpoczęły prace związane z porządkowaniem placu. Dzieło budowy kościoła spotkało się z wielką życzliwością mieszkańców, którzy co dwa miesiące składają ofiary na ten cel. Do końca 2013 roku wykonano dach na kompleksie kościelnym i pokryto go papą.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży