Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kobyłka

Miescowość: Kobyłka

KOBYŁKA (Maciołki), Parafia bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

ul. Szeroka 62a,
05-230 Kobyłka

Niedziele i święta: 08:00, 10:00, 12:00

Dni powszednie: 07:00 (w środę), 17:00 (oprócz środy)

Ośrodek duszpasterski Bp Romulad Kamiński erygował 25 grudnia 2018 roku, zaś 6 sierpnia 2019 erygował parafię.

KOBYŁKA (Stefanówka), Parafia św. Kazimierza Królewicza

Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 grudnia 1988 roku z części parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Pierwsze próby tworzenia ośrodka duszpasterskiego na Stefanówce podjął ks. Mieczysław Stefaniuk, wikariusz parafii Świętej Trójcy, który w 1969 roku odprawił kilka Mszy świętych w ogrodzie u państwa Szyszków, jednak władze miasta sprzeciwiły się organizowaniu tego typu zgromadzeń.

10 kwietnia 1983 roku mieszkańcy osiedla Kobyłka-Stefanówka napisali do naczelnika Urzędu Miasta w Kobyłce prośbę o przydzielenie placu, na którym mogliby postawić punkt katechetyczny. Kuria metropolitalna i ks. Kazimierz Konowrocki, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, skierowali podobne pisma do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Zgoda na budowę kaplicy i budynku katechetycznego nadeszła 15 kwietnia 1987 roku. Jeszcze w maju władza kościelna powierzyła tworzenie nowej parafii ks. Zygmuntowi Wirkowskiemu. Rok później, 7 maja 1988 roku, ks. Kazimierz Konowrocki odprawił pierwszą Mszę świętą na placu budowy, a bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac i krzyż. 16 czerwca 1988 roku prezydent Warszawy wydał decyzję o ostatecznym ustaleniu lokalizacji budowy.

Nowo budowaną kaplicę poświęcił bp Marian Duś 8 września 1989 roku; stała się też miejscem katechizacji. Ks. Wirkowski od jesieni zamieszkał u państwa Antoniaków, niedaleko kaplicy. W tym czasie trwały starania o zezwolenie na budowę kościoła i plebanii. Ostatecznie nadeszło ono 16 sierpnia 1989 roku.

Autorem projektu kościoła jest doc. inż. architekt Andrzej Buchner, konstruktorem – inż. Andrzej Żórawski. 22 października 1991 roku rozpoczęły się prace, a wiosną fundamenty były już gotowe. Mury świątyni wznosili murarze: śp. Kazimierz Sierota i jego syn Waldemar.

Podczas wizytacji kanonicznej w maju 1993 roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kamień węgielny (z Ziemi Świętej i katakumb rzymskich) i wmurował akt erekcyjny w tylną ścianę świątyni. 16 kwietnia 1995 roku, w Wielkanoc, ks. Zygmunt Wirkowski odprawił w kościele pierwszą Mszę świętą, a bp Romaniuk poświęcił kościół i poprowadził procesję rezurekcyjną.

W maju 1996 roku sprowadzono z Przemyśla cztery dzwony („Jan Paweł II”, „Święty Kazimierz”, „Maryja” i „Miłosierdzie Boże”, łączna waga 1090 kg), które jesienią 2001 roku zawisły na nowej wieży. W latach 2007-2008 z inicjatywy ks. Bogdana Sałańskiego zmieniono wystrój kościoła. Na ścianie głównej umieszczono rzeźbioną scenę ukrzyżowania Chrystusa, a na ścianach bocznych stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Miłosza Płonki, ustawiono ołtarze boczne Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia Bożego, malowane przez Małgorzatę Ziarkiewicz, przemalowano ścianę główną, dodając złocone lilie andegaweńskie między obrazami patrona parafii Kazimierza Królewicza i Matki Bożej Częstochowskiej. Zakrystia przeszła remont kapitalny i otrzymała nowe meble, pomalowano wnętrze świątyni.

30 października 2011 roku abp Henryk Hoser SAC konsekrował kościół.

KOBYŁKA (Turów), Parafia św. Matki Teresy z Kalkuty

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 17:00

Dni powszednie: 06:45, 17:00

Parafię erygował 1 października 2004 roku bp Kazimierz Romaniuk, wydzielając ją z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jej pomysłodawcą był ks. Kazimierz Konowrocki, były proboszcz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Jego następca ks. Władysław Walczewski po rozpoznaniu terenu i zapoznaniu się z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Kobyłka kupił działki pod przyszły kościół, jednak z powodu ciężkiej choroby nie doczekał realizacji dzieła. Dopiero jego następca, ks. prał. Jan Andrzejewski, w 2003 roku podjął inicjatywę utworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Kobyłce-Turowie. Teren ogrodzono metalowymi przęsłami i umieszczono na placu duży metalowy krzyż.

24 czerwca 2003 roku bp Kazimierz Romaniuk odprawił w tym miejscu pierwszą Mszę świętą, podczas której poświęcił plac pod budowę i krzyż. W czasie uroczystości ogłoszono, że w pracach przy budowie kaplicy wraz z pomieszczeniem mieszkalnym będzie pomagał ks. Jacek Dębski, wikariusz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.

W krótkim czasie (od 13 sierpnia do 13 listopada 2003 roku) postawiono w surowym stanie budynek kaplicy z pomieszczeniem mieszkalnym. W latach 2004-2006 trwały prace wykończeniowe kaplicy i mieszkania, we wrześniu 2004 roku zamieszkał w parafii ks. Jacek Dębski, który został mianowany jej proboszczem.

Pod koniec 2006 roku wykonano projekt koncepcyjny kościoła, który zyskał aprobatę abp. Sławoja Leszka Głódzia. 13 sierpnia 2008 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła i budynku gospodarczego, rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Do końca 2013 roku udało się założyć dach i pokryć go blachą.

KOBYŁKA, Parafia Świętej Trójcy

Kościelna 2, 05-230 Kobyłka

Niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00 (dla młodzieży), 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00, 15:00 (poza wakacjami w 2 niedzielę miesiąca dla klas II i w 3 niedzielę miesiąca dla kandydatów do bierzmowania), 18:00, 19:30

Dni powszednie: 7:00, 7:30, 8:00 (w czwartki w Bazylice, pozostałe dni w dolnym kościele), 18:00

Nie wiadomo, kiedy powstała wieś Kobyłka. Najstarsza wzmianka archiwalna, pochodząca z 1415 roku, mówi o istnieniu parafii w tutejszej wsi rycerskiej. Na mapach diecezji płockiej z lat 1250-1350 zaznaczony jest tu ośrodek duszpasterski. Stawiałoby to Kobyłkę w szeregu najstarszych osad na Mazowszu i dowodziło istnienia kościoła w Kobyłce już w XIII wieku. W tym samym miejscu, gdzie dziś znajduje się piękna barokowa bazylika, stał niewielki drewniany kościół po wezwaniem św. Anny.

W XVIII wieku Kobyłka była własnością rodu Załuskich. Nowy właściciel, bp Marcin Załuski, miał ambitne plany: już w 1731 roku wyjednał u króla Augusta II przywilej na przekształcenie wsi Kobyłka w miasteczko Załuszczyn (zamierzenia jednak nie zrealizował).

W roku 1736 bp Marcin Załuski zamieszkał w Kobyłce i w latach 1740-1745 wzniósł tu wspaniały kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, uznawany za wybitne dzieło polskiej architektury sakralnej XVIII wieku. Nowatorskie rozwiązania, które zastosował architekt Guido Antonio Longhi, w połączeniu z mecenatem i osobistym zaangażowaniem bp. Załuskiego dały efekt w postaci wyjątkowej świątyni, uważanej za perłę baroku na Mazowszu. Mimo że nie zachowało się całe założenie kalwaryjne, a kościół w ciągu wieków był przebudowywany, niszczony i zmieniał opiekunów (jezuici, bernardyni i księża diecezjalni), to do dziś zachował pierwotny wygląd zewnętrzny.

Wyjątkowość miejsca i świątyni spowodowały, że bp Kazimierz Romaniuk w 1998 roku poprosił Ojca Świętego Jana Pawła II o nadanie kościołowi tytułu bazyliki mniejszej. Po koniecznych akomodacjach abp Henryk Hoser SAC ponownie przedłożył prośbę Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 9 października 2011 roku świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. Uroczyste nadanie tytułu i poświęcenie nowego ołtarza z marmuru odbyło się 18 czerwca 2012 roku, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w obecności wielu biskupów, kapłanów i wiernych.

W 2015 roku poświęcono nowo wybudowaną kaplicę i plebanię na osiedlu Maciołki w Kobyłce. Rozpoczęto również budowę kościoła.

Na przestrzeni dziejów z parafii Świętej Trójcy wyłoniło się 20 okolicznych parafii. W ostatnim dziesięcioleciu były to: parafia św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (2004), św. Jana Chrzciciela w Nadmie (2004), Matki Bożej Zwycięskiej „Cudu nad Wisłą” w Ossowie (2007).

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży