Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Jasienica

Miescowość: Jasienica

JASIENICA, parafia Narodzenia Pańskiego

Niedziele i święta: 08:00, 10:00 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

Dni powszednie: (wg ogłoszeń)

Parafię erygował kard. Józef Glemp dnia 15 marca 1988 roku z części parafii Klembów. Początki duszpasterstwa sięgają 24 grudnia 1982 roku, gdy ks. Stanisław Kazulak, delegowany dzień wcześniej do tworzenia ośrodka w Jasienicy, odprawił pierwszą Pasterkę w miejscowej salce katechetycznej. Prowizoryczną kaplicę poświęcił bp Jerzy Modzelewski 27 lutego 1983 roku.

Od 15 marca 1983 roku był tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Naczelnik gminy Tłuszcz 23 stycznia 1985 roku wydał pozwolenie na budowę kościoła według projektu arch. Janusza Stępkowskiego i inż. Janusza Zdrojewskiego. Plac pod budowę, krzyż i wykop pod fundamenty poświęcił bp Władysław Miziołek 20 kwietnia 1985 roku. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w archikatedrze św. Jana w Warszawie 8 czerwca 1987 roku, wmurował bp Władysław Miziołek 28 czerwca 1987 roku, on także poświęcił mury świątyni w dniu 20 kwietnia 1991 roku. Kościół powstał dzięki staraniom ks. Stanisława Kazulaka, z ofiar parafian (szczególnie Krystyny i Dariusza Parysów) i dzięki bardzo ofiarnej pracy społecznej (na budowie pracowało od 6 do 354 mężczyzn).

Kościół konsekrował abp Sławoj Leszek Głódź 17 kwietnia 2005 roku.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży