Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Jabłonna

Miescowość: Jabłonna

JABŁONNA, Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Modlińska 105a, 05-110 Jabłonna

Niedziele i święta: 07:30, 09:00, 10:00 (kaplica Ojców Kombonianów), 10:30, 10:30 (kaplica w Choszczówce), 12:00, 18:00

Dni powszednie: 06:30 (kaplica Ojców Kombonianów), 06:30 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:30), 07:30, 18:00, 18:30 (kaplica Ojców Kombonianów)

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 1 sierpnia 1925 roku z części parafii Chotomów. Miejscowość wzmiankowana jest w 1418 roku jako własność biskupa płockiego Jakuba, który nadał jej prawo chełmińskie; była jego letnią rezydencją. Nazwa wskazuje, że od dawna słynęła z sadów owocowych. W 1773 roku nabył Jabłonnę od Kapituły Płockiej bp Michał Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta i późniejszy prymas. To on powierzył budowę rezydencji (1775-1779) twórcy warszawskich Łazienek, królewskiemu architektowi Dominikowi Merliniemu. Park założył Szymon Bogumił Zug. Po nim odziedziczył Jabłonnę książę Józef Poniatowski, a następnie rodzina Potockich. Obecnie znajduje się tu ośrodek konferencyjny PAN i Klub Dyplomatyczny.

W XIX wieku była tu przystań statków parowych, fabryka wyrobów chemicznych i huta szkła. Myśl o powstaniu parafii zrodziła się w roku 1920, a w roku 1921 utworzono komitet budowy kościoła. Tymczasową kaplicę urządzono w domu przy ul. Parkowej. Pierwszy proboszcz, ks. Zygmunt Siedlecki, rozpoczął budowę świątyni na placu ofiarowanym przez hrabiego Maurycego Potockiego. Budowę dokończył ks. Stanisław Skrzeszewski, a świątynię wyposażył ks. Bronisław Sielski.

Owoc wspólnego trudu pierwszych trzech proboszczów i parafian pochłonęła pożoga wojenna: 25 października 1944 roku ustępujące wojska niemieckie wysadziły świątynię i częściowo zniszczyły plebanię. Parafię w takim stanie objął 5 września 1945 roku ks. Józef Abramowicz, który przystąpił do odbudowy kościoła. Tymczasowym miejscem kultu była jedna z sal pałacu Potockich, a potem kaplica urządzona we frontowej części plebanii. 4 września 1949 roku bp Wacław Majewski wmurował kamień węgielny w powstającą z gruzów świątynię, on także konsekrował ją 19 września 1954 roku.

21 lipca 1957 roku kard. Stefan Wyszyński poświęcił trzy dzwony odlane w ludwisarni Emila Kozłowskiego we Wrocławiu. Są to „Stefan” (405 kg), „Maria” (240 kg) i „Jan” (130 kg), napędzane elektrycznie.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży