Chrzest
Chrzty są udzielane zasadniczo w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30. Wcześniej jednak, około 2 tygodnie, należy się zgłosić do Ks. Proboszcza aby potwierdzić termin i spisać akt chrztu. Do spisania aktu chrztu potrzebne są następujące dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka
  • data i parafia ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • zaświadczenia od chrzestnych z parafii ich pochodzenia o tym, że mogą pełnić funkcję chrzestnego / chrzestnej
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres i wiek

Pierwsza komunia święta
Podstawowe przygotowanie odbywa się na lekcjach religii w szkole. Dzieci oraz rodzice uczestniczą także w obowiązkowych comiesięcznych spotkaniach w kościele.

Bierzmowanie
Bierzmowanie w parafii odbywa się w parzyste lata . Przystępuje do niego młodzież z dwóch roczników ( klasa trzecia gimnazjum i pierwsza liceum ). Przygotowanie do bierzmowania w parafii trwa około jednego roku i zaczyna się zawsze na początku września nieparzystego roku. Kandydaci do bierzmowania składają na ręce Ks. Proboszcza podania do Ks. Biskupa o przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania odpowiednio motywując, dlaczego chcą ten Sakrament przyjąć.

Małżeństwo
Sakrament Małżeństwa poprzedzony jest przygotowaniem, które obejmuje udział w katechezach przedmałżeńskich ( 10 katechez ), czyli tzw. kurs przedmałżeński oraz spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej. W naszej parafii z uwagi na bardzo małą ilość zawieranych ślubów takiego kursu nie ma. Zgłaszać się należy do przygotowania w parafiach wołomińskich lub w Warszawie. Narzeczeni zgłaszają się – nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu – do USC ( należy należy dostarczyć dowody osobiste, odpisy skrócone aktu urodzenia) po dokumenty potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze). W kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają:
  • metryki chrztu wydane najwcześniej 3 miesiące przed datą ślubu ( biorąc taką metrykę chrztu z parafii, gdzie ten chrzest się odbył, należy zaznaczyć, że potrzebna jest ona do ślubu )
  • dokumenty z USC ( 3 egzemplarze )
  • zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim i spotkaniach w Poradni Rodzinnej
Na podstawie tych dokumentów spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych i przyjmowane są zapowiedzi. W tygodniu poprzedzającym datę ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii , by spisać akt ślubu. Należy znać dokładnie dane świadków, tj. imiona i nazwisko; wiek, wyznanie, adres zamieszkania - faktyczny). Wtedy też składają ofiarę przy okazji ślubu.

Sakrament chorych
Najbliższa rodzina zobowiązana jest do dbałości o stan duchowy chorych, którzy o własnych siłach nie mogą już przyjść do kościoła. Należy im zapewnić przynajmniej raz w roku ( okres wielkanocny ) możliwość skorzystania ze spowiedzi i przyjęcia komunii świętej. W tym celu należy poprosić o to Księdza Proboszcza. W czasie poprzedzającym Boże Narodzenie i Wielkanoc zawsze ogłaszane są wizyty duszpasterskie u chorych. Nie zaniedbujmy tego obowiązku i zapewnijmy naszym chorym możliwość korzystania z sakramentów. W każdy pierwszy piątek miesiąca Ks. Proboszcz odwiedza chorych z posługą – spowiadając i udzielając komunii św. W każdej chwili można chorego zgłosić do tych odwiedzin.


Strona główna | Aktualności | Parafia | Kościół | Sakramenty | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt