Inicjatorem utworzenia parafii w Majdanie, a także Fundatorem kościoła, był Ks. Prałat Jan Sikora ówczesny proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie i Dziekan wołomiński.
Jego staraniem zakupiono plac pod budowę kościoła, na którym w 1993 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy świątyni według projektu architekta Pana Andrzeja Buchnera.
Tego samego roku, 3 października, JE Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk dokonał uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego w mury powstającej świątyni.
Ks. Władysław Trojanowski, wikariusz parafii MB Częstochowskiej w Wołominie, został oddelegowany do administrowania budową kościoła i tworzenia ośrodka duszpasterskiego.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 1996 roku JE Ks. Bp Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej wydał dekret erygujący Parafię NMP Królowej Różańca Świętego w Majdanie, mianując Ks. Władysława Trojanowskiego jej pierwszym Proboszczem.
Parafia w Majdanie została utworzona z części parafii MB Częstochowskiej w Wołominie. Należą do niej wioski: Majdan, Leśniakowizna, Mostówka i Cięciwa, która pierwotnie należała do parafii Okuniew, a później Zabraniec. Obecnie w parafii zamieszkuje ok. 1300 osób.
Na terenie parafii znajduje się także Dom Formacyjny Rodziny Matki Bożej Bolesnej.
Odpust Parafii pod wezwaniem NMP Królowej Różańca Świętego, której to wspomnienie przypada na 7 października, przenoszony jest zwyczajowo na najbliższą niedzielę po tymże wspomnieniu.


Strona główna | Aktualności | Parafia | Kościół | Sakramenty | Nabożeństwa | Galeria | Kontakt