Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » List papieża Franciszka do Kościoła niemieckiego

List papieża Franciszka do Kościoła niemieckiego

Publikujemy nieznany do tej pory w języku polskim List papieża Franciszka do Kościoła niemieckiego z 29 czerwca 2019 roku. Tekst ten, dostępny dotychczas na oficjalnych stronach watykańskich w języku niemieckim, włoskim i hiszpańskim, jest bardzo ważnym świadectwem reakcji Ojca Świętego na rozpoczętą w 2019 roku Drogę Synodalną w Kościele niemieckim.

Tłumaczenie tego ważnego przemówienia stało się możliwe dzięki staraniom, jakie wraz z zespołem osób z naszej diecezji podjął bp Jacek Grzybowski. Polski przekład za zgodą abpa Stanisława Gądeckiego ukazał się na oficjalnej stronie Episkopatu Polski. Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechniania tego dokumentu, w którym papież Franciszek wyjaśnia właściwe zadania, cele i motywacje jakie powinny przyświecać Synodowi o synodalności:

Ilekroć wspólnota kościelna próbowała sama pokonać swoje problemy, ufając jedynie własnym siłom, własnym metodom i własnej inteligencji, kończyło się to jedynie pomnożeniem i utrwaleniem zła, które usiłowała przezwyciężyć. Przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co musimy kupować lub musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymś tak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić, musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani, zanim mogliśmy to sobie wyobrazić: «Bóg sam pierwszy nas umiłował». Obecna sytuacja nie pozwala nam zapomnieć, że nasza misja nie opiera się na prognozach, kalkulacjach, budujących lub zniechęcających ankietach, ani w wymiarze kościelnym, ani politycznym, ekonomicznym czy społecznym, a tym bardziej na pomyślnych wynikach naszego planowania duszpasterskiego. To wszystko jest ważne i potrzebuje oceny, wsłuchiwania się, analizy i uwagi, ale samo w sobie nie wyczerpuje naszej wiary. Nasza misja i racja bytu zakorzeniona jest w fakcie, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bez nowego życia i autentycznego ewangelicznego ducha, bez «wierności Kościoła swojemu powołaniu», każda nowa struktura w krótkim czasie ulega degradacji“.

Cały list na stronie Konferencji Episkopatu Polski w tym miejscu.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży