DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wydział Sakramentalny Kurii DW-P
22 518 15 03