Diecezja Warszawsko-Praska
Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P
22 518 15 11,
22 518 15 12
S. Stusowicz Cecylia USJK, ds. katechetycznych