Diecezja Warszawsko-Praska
Wydział Gospodarczo-Budowlany Kurii DW-P
22 518 15 08