DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wydział Finansowy Kurii DW-P
Ks. Markowski Stanisław, 22 518 15 18
S. Budnik Kamila CSSF, ds. księgowych, 22 518 15 07
S. Paczkowska Dorota Sł. NMPNP, ds. finansowych, 22 518 15 08