DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P
Ks. Korbik Dariusz Edward, 22 518 15 15
Solak Joanna Renata, ds. duszpasterstwa, 22 518 15 13