Diecezja Warszawsko-Praska
Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii DW-P
22 518 15 26
Ks. Dziedzic Michał, 512 913 429