Diecezja Warszawsko-Praska
Sekretariat biskupa DW-P
Ks. Kielczyk Sławomir, 22 518 15 06