DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kancelaria Kurii DW-P
Ks. Szczepaniuk Dariusz, 22 518 15 01
S. Bilka Edyta, 22 518 15 17