Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Komunikat ws. nowych ankiet katechetycznych

Komunikat ws. nowych ankiet katechetycznych


Wielebni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

Każda parafia do 30 września 2022 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankiety katechetyczne (według poniższego formularza).

Nowa ankieta zmieniona przez Komisję Wychowania Katolickiego przy KEP zawiera nowe informacje o katechetach pracujących na terenie parafii, o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tych dokumentów i wysłanie drogą elektroniczną na adres: [email protected]

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji Księżom Proboszczom do 15 września 2022 roku.

Formularze ankiet katechetycznych znajdują się poniżej do pobrania.

Wydział Nauki Katolickiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży