Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Komunikat dotyczący organizacji rekolekcji wielkopostnych A.D. 2022

Komunikat dotyczący organizacji rekolekcji wielkopostnych A.D. 2022


Warszawa, dnia 10 lutego 2022 r.

Komunikat dotyczący organizacji rekolekcji wielkopostnych A.D. 2022

Drodzy Duszpasterze,

niebawem rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania do najważniejszych świąt dla wszystkich chrześcijan. Będziemy to czynić poprzez udział w nabożeństwach pasyjnych takich jak: Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Adoracje Krzyża. Nieocenionym ćwiczeniem duchowym, zwłaszcza dla ludzi pragnących pogłębienia swojego życia duchowego, są rekolekcje wielkopostne oraz dni skupienia. Bardzo proszę Was, Drodzy Bracia Kapłani, o zorganizowanie w parafiach tradycyjnych spotkań rekolekcyjnych. Obecne przepisy sanitarne pozwalają bowiem na gromadzenie się naszych wiernych w świątyniach. Będzie to także dobry czas na zorganizowanie nabożeństw pokutnych połączonych z celebracją sakramentu pokuty i pojednania.

Przez wiele lat udawało nam się gromadzić dzieci i młodzież na rekolekcjach szkolnych. Organizacja rekolekcyjnych spotkań dla dzieci i młodzieży w tradycyjnej, dotychczasowej formie, zwłaszcza dla dużych szkół, obecnie jest utrudniona przez zmieniające się przepisy sanitarne. Rozeznając sytuację swoich konkretnych środowisk, wraz z dyrektorami szkół, zaangażowanymi w życie religijne rodzicami, proszę Księży o podjęcie stosownych decyzji. Tam, gdzie uda się zorganizować szkolne rekolekcje wielkopostne, będzie to na pewno z pożytkiem duchowym dla dzieci i młodzieży, natomiast tam, gdzie będzie to niemożliwe, proszę by w ramach rekolekcji parafialnych odbyły się spotkania dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informuję Was, Drodzy Księża, iż Wydział Nauki Katolickiej naszej diecezji oraz Wydział Duszpasterstwa Młodzieży przygotuje i umieści na diecezjalnej stronie internetowej nauki rekolekcyjne dla dzieci młodszych, starszych oraz młodzieży. Proszę zatem, by w parafiach, w których nie uda się zorganizować tradycyjnych rekolekcji szkolnych, nauczyciele religii w ramach zajęć szkolnych, w tej formie postarali się przeżyć wraz z uczniami rekolekcyjne spotkania.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży