Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kolędnicy misyjni w Kurii Warszawsko-Praskiej

Kolędnicy misyjni w Kurii Warszawsko-Praskiej

Z kolędą na ustach i w barwnych strojach Kurię Warszawsko-Praską odwiedziły dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce.

Dzieci przebrane za znane z Jasełek postaci oraz w strojach charakterystycznych dla Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, po modlitwie Anioł Pański, odegrały krótkie przedstawienie przybliżające losy ich rówieśników z Azji Środkowej. Na koniec pracownicy Kurii mogli wesprzeć finansowo dzieci w krajach misyjnych.

Najuboższym, niepełnosprawnym i zaniedbanym dzieciom z krajów Azji Środkowej – Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu – poświęcona jest tegoroczna akcja polskich Kolędników Misyjnych. Misyjne grupy dzieci śpiewają kolędy i prowadzą kwestę na rzecz swoich rówieśników. Akcja pomocy dla dzieci w krajach misyjnych prowadzona jest od blisko 30 lat.

Akcja Kolędników Misyjnych wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny. W 1989 r. zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 r. robią to dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie

Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie.

Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowania zarówno sukcesu, jak i porażki. Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata.

W tym roku Kolędnicy Misyjni realizują swoją akcję dla dzieci z krajów Azji Środkowej: Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. W tych byłych republikach ZSRR w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne, nie objęte opieką systemową przez państwo. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych placówek oświatowych tam nie ma. Najmłodsi siedzą najczęściej zamknięci w domach.

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek pozaszkolnych lub wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Najczęściej spędzają oni wtedy czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci pozostawione są same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. Lepsza sytuacja jest w Kazachstanie przeżywającym rozkwit z powodu złóż mineralnych niż w pozostałych dwóch krajach – pustynnym Uzbekistanie i górzystym Kirgistanie.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży