Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kolędnicy Misyjni – dla dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu

Kolędnicy Misyjni – dla dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu

Najuboższym, niepełnosprawnym i zaniedbanym dzieciom z krajów Azji Środkowej – Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu – poświęcona jest tegoroczna akcja polskich Kolędników Misyjnych. Od 26 grudnia do 6 stycznia w wielu parafiach misyjne grupy dzieci śpiewają kolędy i prowadzą kwestę na rzecz swoich rówieśników. Akcja pomocy dla dzieci w krajach misyjnych prowadzona jest od blisko 30 lat.

Akcja Kolędników Misyjnych wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny. W 1989 r. zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 r. robią to dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.

Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmują wysiłek kolędowania w swoich szkołach, parafiach i miejscowościach.

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie

Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie.

Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowania zarówno sukcesu, jak i porażki. Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata.

W tym roku Kolędnicy Misyjni realizują swoją akcję dla dzieci z krajów Azji Środkowej: Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. W tych byłych republikach ZSRR w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne, nie objęte opieką systemową przez państwo. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych placówek oświatowych tam nie ma. Najmłodsi siedzą najczęściej zamknięci w domach.

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek pozaszkolnych lub wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Najczęściej spędzają oni wtedy czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci pozostawione są same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. Lepsza sytuacja jest w Kazachstanie przeżywającym rozkwit z powodu złóż mineralnych niż w pozostałych dwóch krajach – pustynnym Uzbekistanie i górzystym Kirgistanie.

Jak przebiega akcja Kolędników Misyjnych? Od początku grudnia (a nawet wcześniej) kolędnicy misyjni wraz z animatorami i opiekunami poznają projekt danego roku, przygotowują stroje, scenkę i gwiazdę. Planują kolędowanie w porozumieniu z księdzem proboszczem i rodzicami dzieci.

26 grudnia lub w innym dogodnym dla parafii i kolędników terminie w kościele parafialnym ma miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. Misjonarz nigdy nie idzie sam, nigdy nie mówi o Jezusie sam od siebie. Misjonarz jest zawsze posłany przez Kościół. Znakiem tego jest specjalna modlitwa posłania i błogosławieństwo, które dzieci i animatorzy otrzymują od swoich pasterzy.

Na mocy tego posłania wyruszają do parafian, aby nieść radość Bożego Narodzenia i mówić o potrzebach dzieci w różnych częściach świata.

Akcję można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z dopiskiem „Kolędnicy Misyjni 2021”

Ks. Marcin Brzeszczyński
Dyrektor Diecezjalny PDM

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży