Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kolędnicy misyjni 2023 z wizytą w Kurii Warszawsko-Praskiej

Kolędnicy misyjni 2023 z wizytą w Kurii Warszawsko-Praskiej

W tym roku pomoc trafi do Papui Nowei Gwinei. Kolędnicy misyjni, zbierając środki na ten cel, odwiedzili również Kurię Warszawsko-Praską. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w krótkim przedstawieniu przybliżyły rzeczywistość drugiego co do wielkości państwa Oceanii.


Do wsparcia inicjatywy zachęca siostra Gabriela Chodzińska OP.

W akcji „Kolędnicy misyjni” dzieci wspomagają swoich rówieśników z krajów misyjnych. W tym roku Ojciec Święty wyznaczył, że wspomaganym krajem będzie Papua-Nowa Gwinea. Dlatego w naszym przedstawieniu jedno z dzieci nosi strój małego Papuasa. Zbieramy ofiary, które później zostaną przekazane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci bezpośrednio do Ojca Świętego, a następnie na projekty najbardziej w Papui potrzebne do zrealizowania. Ta akcja odbywa się każdego roku w okresie Bożego Narodzenia. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób. Dzieci kolędują w parafiach, w kościołach, ale też jak zwykli kolędnicy od domu do domu, prosząc o wsparcie. Jeśli do kogoś kolędnicy nie dotrą, zapraszamy do przekazywania ofiar w inny sposób. Wszelkie dane są dostępne na stronie internetowej Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Więcej o akcji można przeczytać tutaj. Szczegóły dotyczące sposobów przekazywania wsparcia na rzecz inicjatywy znajdziemy w tym miejscu.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży