Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Katecheza » Podręczniki do religii

Podręczniki do religii

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r.

Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2022/2023 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:


PRZEDSZKOLE
Numer, tytuł, autor programuPodręczniki
Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP
Grupa trzylatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15
red.: J. Czerkawski,
Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP
Grupa czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KI-3/16
red.: D. Kurpiński, J. Snopek,
Tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Numer programu: AZ-0-03/20 z 24 VII 2020
Tytuł programu: Kochani przez Boga
Autor programu: p. dr Aneta Rayzacher-Majewska
NOWOŚĆ – Zalecane!!! Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-4/20
red.: A. Rayzacher-Majewska i inni
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Autor programu: KWK KEP
Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15
red.: J. Snopek, D. Kurpiński,
Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Numer programu: AZ-0-03/20 z 24 VII 2020
Tytuł programu: Kochani przez Boga
Autor programu: p. dr Aneta Rayzacher-Majewska
Zalecane!!! Grupa sześciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-03/20-WA-5/20
red.: B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,
Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn
Dopuszczony: bez ograniczeń 
Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bożych
Autor programu: opr. T. Śmiech
Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1  
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce,
Dopuszczony: do 31 VIII 2024

KLASY I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programuPodręczniki
Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu: KWK KEP
Klasa I
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu: KWK KEP
Klasa II
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-WA-11/21
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski
Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: AZ-1-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu: KWK KEP
Klasa III 
Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski
Tytuł podręcznika: „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony
Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP
Klasa IV
Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2024

KLASY V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programuPodręczniki
Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 
Autor programu: KWK KEP
Klasa V
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20
red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska
Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 
Autor programu: KWK KEP
Klasa VI
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-WA-9/21
red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka
Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: AZ-2-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka 
Autor programu: KWK KEP
Klasa VII
Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie
red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka
Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony
Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP
Klasa VIII
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: do 31 VIII 2024
Jest to podręcznik wcześniej używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

LICEUM I TECHNIKUM
Numer, tytuł, autor programuPodręczniki
Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie 
Autor programu: KWK KEP
Klasa I LO i I Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)
Numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20
Autor: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbara Rozen, ks. Bogumił Wykowski
Tytuł podręcznika: Na drogach wolności
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń 
Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie 
Autor programu: KWK KEP
Klasa II LO i II Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)
Numer podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21
Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. FalkowskiA. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, 
Tytuł podręcznika: Na drogach dojrzałej wiary 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: dla liceum AZ-3-01/18 z 19 IX 2018 oraz dla technikum AZ-4-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie 
Autor programu: KWK KEP
Klasa III LO i III i IV Technikum NOWOŚĆ! (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)
Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie
Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. FalkowskiA. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, M. Andrychowska-Kozłowska
Tytuł podręcznika: Na drogach nadziei chrześcijańskiej 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony:
Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP
Klasa IV LO i IV Technikum (liceum trzyletnie i technikum czteroletnie)
Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14
Autor: red.: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: do 31 VIII 2023

SZKOŁA BRANŻOWA
Numer, tytuł, autor programuPodręczniki
Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Ku dorosłości
Autor programu: KWK KEP
Klasa I
Numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20
Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,
Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Wierzę.,
Wydawnictwo: Jedność,
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Ku dorosłości
Autor programu: KWK KEP
Klasa II
Numer podręcznika: AZ-52-01/18-KI-12/21
Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,
Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją,
Wydawnictwo: Jedność,
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu: nr AZ-5-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Ku dorosłości
Autor programu: KWK KEP
Klasa III
Numer podręcznika: będzie podany w późniejszym terminie
Autor: red.: K. Rokosz, B. Nosek,
Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi,
Wydawnictwo: Jedność, Dopuszczony: 

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży