Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Katecheza » Konkurs dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół z województwa mazowieckiego

Konkurs dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół z województwa mazowieckiego

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił konkurs pt. „Z trudnych rzeczy uczyń łatwe – Innowacyjne metody pracy z uczniem na lekcjach religii, etyki, filozofii”

Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej szkół poprzez inspirowania nauczycieli religii, etyki i filozofii do opracowywania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, w szczególności poprzez zastosowanie twórczych metod pedagogicznych, uwzględniających dynamikę współczesnego świata. Innowacji rozumianych jako możliwość samorealizacji w zawodzie nauczycielskim, budowania poczucia podmiotowości nauczyciela, jego autonomii i sprawstwa, dających uczniom możliwość ich współtworzenia i realizacji.

Konkurs adresowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozaszkolnych punktów katechetycznych z województwa mazowieckiego. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 15 marca 2023 r.

Szczegóły w załącznikach.
 

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży