Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Katecheza » Katecheza specjalna

Katecheza specjalna

Pomoce dydaktyczne w katechezie specjalnej


PROGRAMY NAUCZANIA

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie – I etap edukacyjny
Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2005.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar, Janusz Tomczak


W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie – II etap edukacyjny

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar, Janusz Tomczak


W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie – III etap edukacyjny

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar, Janusz Tomczak


W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie – IV etap edukacyjny

Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


PODRĘCZNIKI METODYCZNE

Bóg kocha mnie, I etap edukacyjny

Autorami są katecheci – wieloletni praktycy, uczący na co dzień w tzw. „szkołach życia”. Podręczniki skierowane są do wszystkich katechetów nauczających dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (kl. 1-3).
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Bóg prowadzi mnie, II etap edukacyjny

Podręczniik przeznaczony jest do nauczania na II etapie edukacyjnym (klasy 4-6). Autorzy proponują 65 scenariuszy oraz komentarz do cyklu materiałów “W ramionach Ojca”. Nauczyciele – w zależności od poziomu funkcjonowania psychofizycznego dzieci – mogą wprowadzać, utrwalać i poszerzać podane treści. Każdy scenariusz podaje cele ogólne i operacyjne danych zajęć, metody pracy, formy organizacji pracy, środki dydaktyczne oraz przebieg katechezy.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Bóg uświęca mnie, III etap edukacyjny

Podręcznik ten jest przewodnikiem metodycznym do III części materiałów dydaktycznych z serii „W ramionach Ojca”. Autorki podręcznika od wielu lat uczą w “szkołach życia”. W scenariuszach opierają się na metodach nauczania sprawdzonych przez siebie w codziennej pracy. Bogactwo ukazanych tutaj metod może służyć katechetom pomocą min. w przygotowaniu uczniów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a także radosnego przeżywania prawd wiary.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2004.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Bóg umacnia mnie, IV etap edukacyjny

Czwarta, ostatnia część podręcznika metodycznego do serii W ramionach Ojca. Podręcznik skierowany jest do katechetów uczących młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie edukacyjnym, tj. w oddziałach przysposabiających do pracy. Podręcznik zawiera 66 scenariuszy, których tematy i treści skorelowane są z programem nauczania religii.
W zasadniczej szkole zawodowej jednym z podstawowych celów edukacji religijnej jest kształtowanie w wychowankach umiejętności odnoszenia słowa Bożego do swojego życia i przez to przygotowanie ich do w miarę samodzielnych, właściwych wyborów, jak również odnajdywania swojego miejsca w Kościele i społeczności lokalnej.
Zgodnie z intencją Autorek zaproponowane do programu scenariusze mają jedynie służyć pomocą, być źródłem pomysłów oraz wyzwalać własną twórczość nauczyciela. Podobnie zamieszczone w scenariuszach „cele operacyjne” mają charakter jedynie orientacyjny – każdy katecheta powinien dostosować je do możliwości psychofizycznych konkretnych uczniów, z konkretnych zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Za wzorem poprzednich części, tak i do tego podręcznika dołączona została propozycja oceny opisowej, tym razem na IV etap edukacyjny. Katecheci mogą skorzystać z niej przy wystawianiu oceny okresowej i rocznej.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2009


POMOCE MULTIMEDIALNE

Płyta CD. W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie

Płyta zawiera materiały do katechizacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stanowi pomoc dla rodziców, katechetów i opiekunów w przygotowaniu dzieci do przyjęcia Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Zawiera: scenariusze katechez, karty pracy dla ucznia, propozycje zabaw i modlitw, scenariusze przedstawień. Pomoc jest przygotowana w taki sposób, że posłuży zarówno katechetom, jak i rodzicom dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały są zgodne z “Programem nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II i III etap edukacyjny” ks. Janusza Tomczaka i Aleksandry M. Kielar, zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP do użytku szkolnego i wpisany do “Zestawu programów nauczania religii i podręczników katechetycznych dla całej Polski” pod następującymi numerami: I etap – AX-1i-03/5, II etap-ZX-2i-03/5, III etap edukacyjny – AZ-3i-03/5.
Seria „W ramionach Ojca” to: bogactwo pomysłów, metod i technik pracy, możliwość dostosowania materiału do percepcji psychofizycznych uczniów, połączenie treści religijnych z rewalidacją.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2006.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Płyta CD. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie

Płyta została opracowana na podstawie programu nauczania nr AX-2i-03/5 dla całej Polski autorstwa Aleksandry M. Kielar i ks. Janusza Tomczaka. Zawiera scenariusze katechez, karty pracy dla ucznia, propozycje zabaw i modlitw, które są niezbędną pomocą dla rodziców, opiekunów i katechetów w procesie nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w kl. 4-6 szkoły podstawowej. Stanowią cenną pomoc we wprowadzaniu uczniów min. w tematykę 10 Przykazań Bożych.

Materiał podzielony jest na bloki tematyczne, co ułatwia katechetom i rodzicom w wyborze odpowiednich materiałów na daną katechezę. Dzięki rozmaitości ciekawych ćwiczeń zaproponowanych w tych materiałach, tematyka min. 10 Przykazań Bożych staje się dla dzieci bardziej przystępna i łatwiejsza w przyswojeniu. Celowo dla jednego tematu autorka przygotowała kilka ćwiczeń – w zależności od stopnia upośledzenia ucznia. Pozwala to na dostosowanie zadań do percepcji dziecka.

Scenariusze katechez (realizujące program nauczania nr AX-2i-03/5) zaproponowane na tej płycie stanowią przykłady przeprowadzenia katechez, które mają na celu inspirowanie katechetów do poszukiwania rozwiązań najodpowiedniejszych dla danego zespołu oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.


W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na I etap edukacyjny

Utwory należą do powszechnie stosowanego kanonu piosenek religijnych podczas liturgii i katechezy. Piosenki pozwalają zorganizować ciekawe zajęcia. Dzieci są zaangażowane, intensywniej przeżywają katechezę. Dzięki niej uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami nabożeństw i liturgii.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2006.
Autor/Autorzy: Katarzyna Kurpiewska, Joanna Nawrocka


W ramionach Ojca. Prowadź mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na II etap edukacyjny

Utwory należą do powszechnie stosowanego kanonu piosenek religijnych podczas liturgii i katechezy. Piosenki pozwalają zorganizować ciekawe zajęcia. Dzieci są zaangażowane, intensywniej przeżywają katechezę. Dzięki niej uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami nabożeństw i liturgii.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.
Autor/Autorzy: Katarzyna Kurpiewska, Joanna Nawrocka


W ramionach Ojca. Duchu Święty przyjdź. Płyta CD z piosenkami do katechezy na III etap edukacyjny

Utwory należą do powszechnie stosowanego kanonu piosenek religijnych podczas liturgii i katechezy. Piosenki pozwalają zorganizować ciekawe zajęcia. Dzieci są zaangażowane, intensywniej przeżywają katechezę. Dzięki niej uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami nabożeństw i liturgii.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.
Autor/Autorzy: Katarzyna Kurpiewska, Joanna Nawrocka


INNE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski – Bóg uświęca mnie, kl. 1-3 gimnazjum

W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie (gimnazjum). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.


Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski – Bóg prowadzi mnie, kl. 4-6

W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie (kl. 4-6). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2002.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski – Bóg kocha mnie, kl. 1-3

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie (kl. 1-3). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2001.
Autor/Autorzy: Aleksandra Kielar


Modlitewnik – Idę w ramiona Ojca

Modlitewnik “Idę w ramiona Ojca” przeznaczony jest dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawiera proste, czytelne rysunki, które obrazują najistotniejsze elementy konieczne do wkroczenia na drogę wiary.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2009
Autor/Autorzy: Janusz Tomczak

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży