Diecezja Warszawsko-Praska
Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP w DPS, Zielonka
ul. Józefa Poniatowskiego 29
05-220 Zielonka
07: 00w piątki
07: 15
Ks. Schletz Alfons CM, 02.06.1953 –17.01.1956, pseudonim dr Adam Sosnowski
† Ks. Nowicki Donat, 1948 –1953, więzień łagru Wyspy Sołowieckie
Ks. Pasławski Mikołaj, 06.11.1939 –1948
† Ks. Jagiełłowicz Bolesław, 1919 – 06.11.1939
Ks. Chełmicki Zygmunt, 26.10.1902 –1919, pomysłodawca i budowniczy