DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego Ojców Jezuitów, Warszawa-Falenica
ul. Początkowa 14/16
04-984 Warszawa