DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kaplica Jasnogórskiej Matki Kościoła, Warszawa-Choszczówka
ul. Świerkowa 4
03-054 Warszawa
10:30
Ks. Leda Eugeniusz, od 01.07.2018